歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Wakayama prefektur

Wakayama prefektur är, lite brutalt uttryckt, Japans blindtarm. Den tillhör regionen som heter Kansai med storstäder som Kyoto, Osaka, och Kobe men själva prefekturen Wakayama når inte ens upp i 1 000 000 invånare. Senaste beräkning från oktober 2019 anger att det bor 923 721 personer i det som också är känt som Kii halvön. Strikt geografiskt utgör Wakayama den västra halvan av den gamla Kii provinsen som höll en nyckelposition i Tokugawa shogunatets maktstruktur. Den åttonde shogun, Tokugawa Yoshimune, var daimyo i Kii innan han tillträdde ämbetet. Wakayama ligger öster om Osaka bukten, medan all kommers och kultur låg väster och norr om, det är också anledningen till dess strategiska betydelse då, men att de kan känna sig lite ignorerade nu. Det var tillräckligt nära för att kunna ingripa vid eventuella uppror, men tillräckligt långt borta för att inte bli en ständig påminnelse om shogunatets makt. Idag är det bara bökigt och långt att ta sig dit. Exempelvis finns det ingen station i prefekturen där Shinkansen stannar till. Läs mer


Lämna en kommentar

Japanska turismens historia

Ett av Japans äldsta företag som fortfarande bedriver verksamhet heter Keiunkan (慶雲館) och är ett hotell som grundades 705, snart 1315 år gammalt. Dess existens visar också att resande har en lång historia i Japan. Det går inte att driva ett gästgifveri för några få årligt återkommande delegationer. Det behövs en kontinuerlig ström av gäster och det behövs service som gör dem villiga att spendera pengar och återkomma. Japan har således ägnat sig åt turism i mer än tretton sekel. Även besökande ambassader från de koreanska rikena och T’ang Kina gjorde uppskattande anteckningar om japansk gästfrihet, service och de heta baden. Det gjorde senare också europeiska besökare som Kaempfer och Thunberg. Läs mer


3 kommentarer

Buddhismens historia i Japan

Av de tre stora världsreligionerna, kristendom, islam och buddhism, är islam den yngsta och buddhismen den äldsta. Siddharta Gautama levde 450 år före Kristi födelse, medan Muhammed såg dagens ljus runt 570 år efter stallet i Betlehem. Ungefär runt den tid som buddhismen anlände i Japan. Buddhismen är starkt koncentrerad till södra och östra Asien. I länder som Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar ligger antalet följeslagare över 90 %. Gautama föddes i Indien och religionen spred sig österut, av rent geografiska skäl innebar det också att den anlände sent till Japan. I princip krävdes det nästan tusen år, något långsammare än för kristendomen att nå de nordiska breddgraderna. Detta inlägg tar en närmare titt på hur buddhismen utvecklats i Japan, var förvarnad det är 1 500 år som skall täckas. Läs mer


6 kommentarer

Kanjis forntid, nutid och framtid

Av de fyra stora originella civilisationerna, Mesopotamien, Egypten, Hindus och Gula Floden (Kina), är det endast den sista vars skriftspråk fortfarande är i bruk. Kanji (漢字), Hanzhi på kinesiska och Hanja på koreanska betyder ordagrant Han-tecken. De kan således betraktas som de mest lyckade och avancerade eftersom de hängt med så länge, och till skillnad från exempelvis hieroglyfer, fortfarande är i bruk. Det har de gjort för att de – och det kan vara lite svårt för västerlänningar att smälta – är betydligt mer flexibla än vi inser. De har helt enkelt anpassat sig till tidens utveckling på ett sätt som inte ens alfabetet klarat. Anledningen till det är att det inte enbart är det äldsta levande skriftspråket, det är också det som har fler tecken än något annat, det existerar mer än 100 000 skrivtecken, dessutom ett litet antal som egentligen inte existerar. Men mer om det senare. När något nytt dykt upp som behövt ett ord, har man helt enkelt skapat ett nytt tecken för att uttrycka det. Det innebär också att det är något av ett Sisyfos jobb att lära sig dem och därför är det endast världens näst mest använda skriftspråk. Efter det latinska alfabetets 5 miljarder användare är det 1,5 miljarder som förlitar sig på de ideografiska tecknen. Läs mer


2 kommentarer

Nara prefektur

Nara prefektur är den japanska statsbildningens jordmoder. Här finns på många sätt fler historiskt intressanta resmål än i Kyoto, men de flesta dateras tillbaka till tiden före skrifterna så vår kunskap begränsas till det arkeologiska utgrävningar kan förtälja oss. Flera av gravarna anses tillhöra tidiga kejsare och hovförvaltningen tillåter inte vetenskapen att störa deras eviga vila. Det betyder inte att det finns gott om källmaterial, bara att botten ligger djupare än vi tillåts gå. Prefekturen i dagens utformning är egentligen en delning av den tidigare större Osaka prefekturen då man försökte återskapa det gamla Yamato no kuni som var Japans ursprungliga namn. Under 600- och 700-talet var huvudstaden i stort förlagd till prefekturen. Först i Asuka och senare i dagens residensstad Nara som då gick under namnet Heijokyo, Fridfulla Palatsets Huvudstad. Buddismen infördes till Japan via hovet i Nara, så Japans äldsta buddisttempel återfinns här. Läs mer