歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japans försämrade relationer till Korea

Är Japans relationer med Korea i utförsbacken? Historiskt har nationernas förhållande varit volatilt, från 500-talet och framåt hjälpte den japanska kejsaren Paekche – ett av tre koreanska riken – att stå emot erövringsförsök från de andra två. På 700-talet kunde de inte stå emot längre och västra Japan blev ett enda stort flyktingläger då de erövrade gjorde vad de kunde för att undkomma. Det gav Japan ett stort antal skriftlärde. I slutet av 1500-talet försökte Toyotomi Hideyoshi sig på att erövra Korea, men när han avled smet japanerna hem, de förstod aldrig riktigt vad de hade att göra där. Under 1600-talet och framåt skickade koreanska kungar ambassader till Japan för att gratulera varje ny shogun till sitt tillträde. I slutet av 1800-talet stred Japan mot Ryssland och Kina om herraväldet över Korea och avgick med segern. Först var Korea ett protektorat och när de opponerade sig mot det kolonialiserade Japan helt sonika halvön. Det delade Korea har sedan krigsslutet utgjort ett särskilt problem för Japan. Just nu mer än det brukar. Läs mer


5 kommentarer

Kanpaku en civil shogun

Japan är känt för in militära hegemon som bar titeln shogun, men parallellt med shogun fanns det ytterligare en post som var minst lika viktig och som kallades kanpaku. Normalt översätter vi det med riksföreståndare eftersom tankarna för till Axel Oxenstierna. Etymologiskt betyder det ”kejsarens talesperson” men det är inte fråga om en pressekreterare utan om en ställföreträdare. I tidigare inlägg har bloggen beskrivit Fujiwara som klanen bakom makten, kanpaku var den post som de utövade den prosaiska makten igenom. Olika medlemmar av klanen styrde således riket och när det saknades shogun inkluderade det militären. I över tusen år innehade en Fujiwara posten som kanpaku, åtminstone formellt. Läs mer


Lämna en kommentar

Ichtyologens martiala ansvar

Ung Hirohito

Hur involverad var Hirohito i andra världskriget? Det är en av de frågor som förbryllar historikerna. Japanska historiker är oerhörda försiktiga när de närmar sig frågan, eller så är de rabiata marxister som anser att han borde avrättats som krigsförbrytare. Hur rätt har de? Även om vi skalar bort den värsta sulfurosande retoriken är det onekligen svårt att inte se skillnad på kejsaren före 1945 och efter. Ett problem i sammanhanget är att de ansvariga inom militären lyckades rensa ut bland dokumentationen ordentligt så det finns mycket lite kvar som visar hur resonemangen gick. Men en del dagböcker och annat börjar komma i dagen nu när samtliga är borta och inte kan ta direkt skada. Läs mer


3 kommentarer

Japan inför THexit

Danske prins Joachim och kejsarinnan Michiko

Där TH står för Tenno Heika, eller Hans Majestät på japanska. Igår fylldes japanska medier av en rapport att kejsare Akihito, i Japan känd som Heisei, till hovförvaltningen framfört att han inom något år avser att abdikera. Sannolikt för att ge dem tid att planera för kröningsceremonier i samband med tillträdet av kronprins Naruhito. Kejsaren är 82 år gammal och hälsan är inte den bästa, men sannolikt har han snarare tagit beslutet för att lindra tillvaron för kejsarinnan Michiko. Läs mer


Lämna en kommentar

Brexit, Japan och svenska möjligheter

Brexit är en nyhet som varit föga upphetsande i Japan. Före omröstningen har rapporteringen varit pliktskyldig och analyserna vad det kommer innebära för Japan har mest lyst med sin bristfälliga närvaro. Men för många japanska företag har Storbritannien varit inkörsporten till Europa och dess inre marknad. Såväl för industriproduktion, men fram för allt för finansiella tjänster. Japanska utlandsetableringar är notoriska för att vilja låta japanska banker sköta deras finansiella affärer även i utlandet, främst på grund av språkförbistringen. Japanerna har sökt sig till London eftersom engelska är det enda utländska språk de kan hantera. När kapital nu inte längre kommer att röra sig fritt mellan London och resten av Europa tvingas japanerna söka sig nya vägar, gissningsvis Frankfurt före Paris då de upplever tyskars engelska som lättare att förstå. Läs mer