歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Miyamoto Musashis historia

Svärdsmästaren Miyamoto Musashi (宮本武蔵) är en av dessa karaktärer vars storlek växt med hans bortgång. Han är världskänd för sin nitoryu (二刀流) eller konsten att duellera med både det långa svärdet, katana, och det korta wakizashi (脇差) samtidigt, det långa i den dominerande handen och det korta i den andra. Han utvecklade stridskonsten själv, och den skall ha gett honom segern i minst 60 svärdsdueller. Ingen i Japans historia kommer i närheten, det närmsta är lite drygt 30 segrar. Därmed har också legenden kring honom växt, därmed blir det också svårare att skilja på fakta och skrönor. Vi kan inte ens med säkerhet säga när han föddes, det som normalt uppges är 1584, men faderns gravsten uppger att han avled 1580, skulle Musashi, som han oftast kallas, således vara den andra obefläckade födseln? Knappast troligt. Han må ha varit en gudabenådad svärdsmästare, men det är inte detsamma som att vara gudomlig. Så låt oss försöka reda ut vad vi verkligen känner till om honom. Som tur är efterlämnade han två skrifter som ger en del ledtrådar. Läs mer


1 kommentar

Japanska krigarmunkars historia

Normalt associerar vi buddistmunkar med asketiska individer som spenderar mycket tid på meditation när de inte håller rent i sina tempelträdgårdar. Och i mycket är det en riktig bild, men det fanns en annan sida av dem. De var också traditionsbärare av självförsvarsmetoder, de flesta upplockade när de studerat buddismen vid något kinesiskt kloster. De såg det som en metod att skärpa sinnena och intensifiera fokuseringförmågan. Detta utvecklades över tid till egna krigskonster som en del ansåg skulle stå i tjänst för buddisttempel med öppet politiska ambitioner. Med denna artikel granskar vi sohei (僧兵), krigarmunkar, och yamabushi (山伏) ordagrant ”bergsbugare”. Läs mer


3 kommentarer

Japan och Koreas komplicerade relation – del 1

Förhållandet mellan Japan och Korea är dåligt förstått i Sverige. När bloggen gick på gymnasiet dök Korea upp som gubben i lådan 1950, som om det aldrig riktigt existerat innan dess. Det mesta är oförändrat och skall man förstå dagens situation på den koreanska halvön räcker det inte att se dem som brickor i ett stormaktsspel. Nord och Sydkorea har en betydligt mer komplicerad situation än så, och Japan spelade en nyckelroll i att landet kom att delas som det gjordes. Men för att förstå allt detta måste vi först förstå Koreas historia bättre. Så med denna artikel inleder bloggen en serie som skall leda fram till dagens situation. Läs mer


2 kommentarer

Hogen upproret 1156 inledningen till Japans första inbördeskrig

När 1100-talet inleds har Japan utvecklat tre av varandra beroende maktcentrum, för den som kan sin historia vet att det fram tills den amerikanska konstitutionen, har varit en för mycket. Japan var på intet sätt något undantag. Makten låg hos kejsaren som både person och institution, hos Fujiwara klanen som agerade regent för honom, och hos en framväxande krigarklass som vi känner som samurajer, men som japanerna betecknade buke (武家) eller krigarhus. De senare representerades av klanerna Taira (平家) ofta kallade Heike, och Minamoto (源氏) ofta Genji, eller mera utförligt Kawachi Genji (河内源氏). År 1073 tillträder kejsare Shirakawa (白河天皇) och han var en av de mer skarpsinniga personer som innehaft Krysantemumtronen, eller Juvelsätet som det hette vid denna tid då det rörde sig om utsmyckade tatami mattor. Han abdikerade 1087 och införde i samband med detta Insei (院政) som ofta översätts till klosterstyre. När kejsaren abdikerade till förmån för sin son kejsare Horikawa (堀河天皇) tog han tonsuren och etablerade sig i ett buddisttempel. Hans titel blev då Dajo tenno (太上天皇) ofta nedkortat till Joko (上皇). Men klosterkejsaren blev även känd som Chiten no kimi (治天の君) som kan tolkas som den ”regerande statschefen”. Ett tydligt bevis på att han återtagit den politiska kontrollen ur Fujiwaras järngrepp. Läs mer


Lämna en kommentar

När Japan regerade Taiwan

På en molnfri dag, från höjderna på öarna Yaejima och Yonaguni är det möjligt att med blotta ögat skåda bergen på Taiwan vid horisonten. Längre är det inte mellan Japan och Taiwan. En gång i tiden var det i Japan känt som Takasagokoku (高砂国) och bebott av ursprungsbefolkningar som inte var kineser. Redan Toyotomi Hideyoshi hade i slutet av 1500-talet ambitionen att införliva ön med Japan, men hans invasionsförsök var halvhjärtat och slogs tillbaka av befolkningen. Även Tokugawa Ieyasu ville ockupera Takasago och skickade en expedition under ledning av Arima Harunobu, som även den slogs tillbaka. Särskilt Paiwanfolket satte sig i respekt hos japanerna. Den här artikeln skall ta upp perioden då Taiwan var japansk koloni och vad det innebar för dem. Läs mer