歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Buddhismens historia i Japan

Av de tre stora världsreligionerna, kristendom, islam och buddhism, är islam den yngsta och buddhismen den äldsta. Siddharta Gautama levde 450 år före Kristi födelse, medan Muhammed såg dagens ljus runt 570 år efter stallet i Betlehem. Ungefär runt den tid som buddhismen anlände i Japan. Buddhismen är starkt koncentrerad till södra och östra Asien. I länder som Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar ligger antalet följeslagare över 90 %. Gautama föddes i Indien och religionen spred sig österut, av rent geografiska skäl innebar det också att den anlände sent till Japan. I princip krävdes det nästan tusen år, något långsammare än för kristendomen att nå de nordiska breddgraderna. Detta inlägg tar en närmare titt på hur buddhismen utvecklats i Japan, var förvarnad det är 1 500 år som skall täckas. Läs mer


3 kommentarer

Nara prefektur

Nara prefektur är den japanska statsbildningens jordmoder. Här finns på många sätt fler historiskt intressanta resmål än i Kyoto, men de flesta dateras tillbaka till tiden före skrifterna så vår kunskap begränsas till det arkeologiska utgrävningar kan förtälja oss. Flera av gravarna anses tillhöra tidiga kejsare och hovförvaltningen tillåter inte vetenskapen att störa deras eviga vila. Det betyder inte att det finns gott om källmaterial, bara att botten ligger djupare än vi tillåts gå. Prefekturen i dagens utformning är egentligen en delning av den tidigare större Osaka prefekturen då man försökte återskapa det gamla Yamato no kuni som var Japans ursprungliga namn. Under 600- och 700-talet var huvudstaden i stort förlagd till prefekturen. Först i Asuka och senare i dagens residensstad Nara som då gick under namnet Heijokyo, Fridfulla Palatsets Huvudstad. Buddismen infördes till Japan via hovet i Nara, så Japans äldsta buddisttempel återfinns här. Läs mer


10 kommentarer

Japans religiösa trankilism

Japaner föds in i Shinto men dör som buddister. Ett av Japans många unika inslag i sin kultur är att de har två stora religioner som inte står i något motsatsförhållande. Tvärtom. De lever i bästa välmåga, bredvid varandra. Det är bara att jämföra med det sekulariserade Sverige, världens kanske minst religiösa land, men när det kommer till både kristendom och islam blir det svallning i känslorna. Den stora skillnaden är förekomsten respektive frånvaron av dogmer. Kristendom och islam predikar ett antal levnadsregler som de förväntar sig att anhängarna skall acceptera. Problemet är att de har mer än tusen år på nacken och dessa regler är dåligt anpassade till en livsstil som kretsar kring smartphones, Xbox, Twitter, Tinder, McDonald’s, miljöproblem, piratströmmade filmer eller för den delen Netflix. Dessutom dras de två stora religionerna med tolkningsproblem, olika grupperingar anser sig ha tolkningsföreträde. Shinto saknar helt dogmer och skrifter, därför finns det heller inga påbud om hur folk skall framleva sina liv. Det är fullt möjligt att vara en kvalificerad skitstövel i den högre skolan och samtidigt en god shintoist. Begreppet ”han är inte en god kristen” är kanske inte något som hörs lika frekvent längre, men det förekommer fortfarande. Ingen japan skulle få för sig att baktala någon som att ”han är inte en god shintoist” eller för den delen buddist. Tanken att dela in människor i goda och onda utifrån ett religiöst perspektiv existerar helt enkelt inte. Läs mer


Lämna en kommentar

Rökelsens historia i Japan

I Japan vet man direkt när man befinner sig i närheten av ett buddist tempel, doften av rökelse tränger igenom det mesta. Ursprungligen betecknades det som kunko (薫香) vars egentliga betydelse är ”väldoft” och som beskrivning får det betraktas som adekvat. Företeelsen kom till Japan med koreanska buddistmunkar på 500-talet, innan det fanns skriftliga källor i Japan, men koreanerna kan berätta om ett flertal munkar som hade rökelse med sig i bagaget när de for över Tsushimasundet. Buddismen mottogs med viss skepsis men deras rökelse fascinerade. Senare anteckningar visar att man hade lukttävlingar inom hovet som gick ut på att man genom doften skulle analysera innehållet. Historiker antar att den traditionen sannolikt går tillbaka till 600-talet, kanske även slutet av 500-talet. Läs mer


Lämna en kommentar

Religiösa konflikter även i Japan

I västerländska betraktelser över Japans historia är religionen oftast beskrivet som en godartad kraft i samhället. Delvis beror det på svårigheten att förklara shinto för läsekretsen och då den saknar dogmer framstår den inte heller som predikande och påtryckande. Istället betraktas den oftast som en serie ritualer utan sammanhängande röd tråd. Likaså kom buddismens inträde inte att innebära några konflikter med status quo utan buddismen och shintoismen levde i harmoni sida vid sida. Tyvärr är den bilden inte riktigt överensstämmande med sanningen. Det har förekommit massor av religiösa konflikter inom Japan. Läs mer