歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Buddhismens historia i Japan

Av de tre stora världsreligionerna, kristendom, islam och buddhism, är islam den yngsta och buddhismen den äldsta. Siddharta Gautama levde 450 år före Kristi födelse, medan Muhammed såg dagens ljus runt 570 år efter stallet i Betlehem. Ungefär runt den tid som buddhismen anlände i Japan. Buddhismen är starkt koncentrerad till södra och östra Asien. I länder som Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar ligger antalet följeslagare över 90 %. Gautama föddes i Indien och religionen spred sig österut, av rent geografiska skäl innebar det också att den anlände sent till Japan. I princip krävdes det nästan tusen år, något långsammare än för kristendomen att nå de nordiska breddgraderna. Detta inlägg tar en närmare titt på hur buddhismen utvecklats i Japan, var förvarnad det är 1 500 år som skall täckas. Läs mer


2 kommentarer

Samurajen som levde igenom Sengoku perioden

Hojo klanen var en av de dominerande under 1500-talet, den etablerades av Hojo Soun och styrde över Sagami eller dagens Kanagawa och styrde sin domän från östra Japans främsta borg i Odawara. Hans tredje son fick namnet Genan och levde till 97 års ålder, född 1493 och avled helt i slutet av 1589. Hans levnad blev ett föredöme när samurajen gick från krigare till förvaltare. Och hans samtid förundrades över hans förmåga att leva så länge. Inte minst då de var vana vid att naturkatastrofernas kölvatten drog med sig tyfus, kolera och andra sjukdomar som resulterade i många dödsoffer långt efter att katastrofen av överstånden. Läs mer