歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Date Masamunes oro kommer i dager

En blogg som behandlar japansk historia ägnar sig definitionsmässigt åt det förgångna, dessutom åt något från den svenska verkligheten avlägset beläget. Således är det naturligt att innehållet ur ren nyhetsaspekt kanske inte är direkt upphetsande. Idag tänkte dock bloggen göra ett litet avsteg och presentera en smärre sensation, inte så att den skulle platsa på Expressens löpsedel, men för den som fascineras av Japans historia är det icke desto mindre anmärkningsvärt. Ett brev från Date Masamune till Toyotomi Hideyoshi från 1590 har kommit i dagern. Det händer ibland att någon brudkista eller liknande som gått i arv flera generationer och kvarstått oöppnad i flera hundra år hamnar i nya händer som nyfiket tar del av innehållet. Läs mer


1 kommentar

Vem var Kuroda Nagamasa?

I ett tidigare inlägg tog bloggen upp Kuroda Nagamasa som ett exempel på en härförare som tjänstgjorde under de tre stora portalfigurerna under sengoku perioden. Vem var han och hur kom det sig att han blev vasall hos samtliga tre? Han föddes 1568 som äldste son till Kuroda Yoshitaka mer känd som Gunshi Kanbei som blev chefsstrateg hos Toyotomi Hideyoshi, med ett modernt språkbruk skulle han kallats operativ stabschef. NHK, Japans motsvarighet till Sveriges Television, avslutade nyligen en ett år lång dramaserie om honom. Läs mer


Lämna en kommentar

Två epoker dominerar det pre-moderna Japan

De två dominerande perioderna som föregår den moderna tiden i Japans historia är sengoku och Edo, den senare också lika ofta benämnd Tokugawa efter dynastin som regerade Japan. Men då tidigare perioder tenderar att vara kopplade till platser (Nara, Heian, Kamakura och Muromachi) så följer det sig naturligare att använda Edo som periodangivare. Det blir då sengoku som avviker från mönstret, och det hänger naturligtvis samman med att ingen enskild plats var center eller dominerade utvecklingen under de 150 åren den varade. Läs mer


10 kommentarer

Mannen som nästan tog över Japan

De tre som kom att ena Japan efter sitt långvariga inbördeskrig var Oda Nobunaga, Toyotomi
Hideyoshi
och Tokugawa Ieyasu, som också blev den som etablerade den tredje shogun dynastin. Men det fanns andra pretendenter som mycket väl hade kunnat lyckas med att gripa makten och ena Japan vid den här tiden.

Takeda Shingen i modern tappning

Tigern från Kai vars namn var Takeda Shingen var en av epokens skickligaste fältherrar, han vidareutvecklade det beridna kavalleriet till en enastående krigsmaskin. Det flitiga användandet av hästar gav hans manskap betydligt större räckvidd och de kunde transportera sig avsevärt längre sträckor än motståndarsidan. Hans och klanens ärkefiende var Uesugi klanen och dess överhuvud Uesugi Kenshin, mera känd som Draken från Echigo, provinsen som gränsade Kai i nordost. Inte mindre än fem gånger slogs de på samma plats, Kawanakajima (ön i floden) utan att någonsin komma till ett slutgiltigt avgörande. Läs mer


3 kommentarer

Skörlevnadens historielektion

Ashikaga Yoshimasa

Övedåd. Vi vill alla lite till mans ha det och de som verkligen har det försöker ofta undertrycka och hålla tillbaka. Det sticker i ögonen på de som inte har det och avundsjukan är en stark drivkraft, i Sverige likväl som i Japan. En som inte förstod det var Ashikaga Yoshimasa, han tillträdde som shogun 1449, endast tretton år gammal. Som landets obestridde militära överhuvud förväntades han ta det yttersta politiska ansvaret för rikets säkerhet och folkets väl. Tyvärr var han helt ointresserad av sådana frågor. Läs mer