歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Kamakura perioden

Periodindelningar är närmast basal näringsfysiologi för historiker. De är alltid ifrågasatta och det erbjuds ständigt alternativ. Japans Kamakura period (鎌倉時代) är inget undantag, några menar att det tar sin början 1183 med beslutet att östra Japan fick ett slags självständighet, andra att 1185 med utplaceringen av shugo (守護) och jito (地頭), och åter andra att 1192 med utnämningen av Minamoto no Yoritomo till Seii-Taishogun (征夷大将軍). Däremot anses slutet kunna fastställas mer tydligt, slutdatum sätts till 1333 då kejsaren för en kort tid återtog makten. Enklast är således att tänka på det som 1200-talet, eller inledningen på medeltiden i japansk historieskrivning. Oavsett var gränserna dras är alla överens om att det inte handlar om något slags omställning från en dag till nästa, historia fungerar ytterst sällan på det viset, även om undantag finns. Läs mer


Lämna en kommentar

Sugawara no Michizane, motpolen till Fujiwara

Flitiga läsare av bloggen har vid det här laget lärt sig att Fujiwara klanens Norra Hus, eller Hokke (北家) kom att dominera Heian hovet från 900-talet och 200 år framåt. Sugawara no Michizane skulle bli kejsare Udas (宇多天皇) sista utpost mot Fujiwaras maktövertagande. Hans klan hade hederstiteln Ason (朝臣) som dateras till tiden före introduktionen av ritsuryo systemet (律令制) och en titel som delades av klaner som Fujiwara, Taira och Minamoto och riktigt nog kan klanens stamtavla dra en linje tillbaka till en kejserlig prins från 600-talets begynnelse. Sugawara familjen höll sig traditionellt utanför de politiska besluten och fokuserade sin energi på akademiska studier. Sönerna fick därför tidigt lära sig läsa och skriva kinesiska. Michizanes insatser som poet är idag minst lika kända som hans försök att styra upp hovet i enlighet med kejsarens önskemål. Historien om Michizane är inte endast intressant, den är också sedelärande. Läs mer


Lämna en kommentar

Miyamoto Musashis historia

Svärdsmästaren Miyamoto Musashi (宮本武蔵) är en av dessa karaktärer vars storlek växt med hans bortgång. Han är världskänd för sin nitoryu (二刀流) eller konsten att duellera med både det långa svärdet, katana, och det korta wakizashi (脇差) samtidigt, det långa i den dominerande handen och det korta i den andra. Han utvecklade stridskonsten själv, och den skall ha gett honom segern i minst 60 svärdsdueller. Ingen i Japans historia kommer i närheten, det närmsta är lite drygt 30 segrar. Därmed har också legenden kring honom växt, därmed blir det också svårare att skilja på fakta och skrönor. Vi kan inte ens med säkerhet säga när han föddes, det som normalt uppges är 1584, men faderns gravsten uppger att han avled 1580, skulle Musashi, som han oftast kallas, således vara den andra obefläckade födseln? Knappast troligt. Han må ha varit en gudabenådad svärdsmästare, men det är inte detsamma som att vara gudomlig. Så låt oss försöka reda ut vad vi verkligen känner till om honom. Som tur är efterlämnade han två skrifter som ger en del ledtrådar. Läs mer


Lämna en kommentar

Drakens son blev symbolen för Japans litteratur

Akutagawa Ryunosuke (芥川龍之介) (1892 – 1927) var en komplicerad ung man som föddes i Drakens år, i drakens månad på drakens dag i drakens timme. Av den anledningen gavs han namnet Ryunosuke som ungefär är ”Drakens son”. Modern var mentalt störd så hennes far adopterade den lille gossen och fostrade honom som sin egen. Trassliga familjeförhållanden skulle därför bli ett återkommande tema i hans författarskap. Akutagawa skulle bli namnet som förknippas med Japans främsta litteraturpris och Kurosawa Akira var oerhört förtjust i att filmatisera hans romaner och noveller. Akutagawa är möjligen mer känd för sina noveller än romaner och han har även fått smeknamnet ”de japanska novellernas fader”. Han blev inte mer än 35 år gammal, men hann ändå vara remarkabelt produktiv under sitt korta liv. Läs mer


Lämna en kommentar

Ashikaga Yoshizumi inklämd mellan en och samma person

Den tionde shogun i Ashikaga dynastin hette Yoshitada och den tolfte bar namnet Yoshitane, men de var en och samma person, och han har tidigare kortfattat beskrivits i en artikel kallad Dubbelshogunen. En närmare presentation av honom kommer därför när vi är framme vid den tolfte shogun. Det här inlägget skall därför behandla Ashikaga Yoshizumi som var den elfte i dynastin. Han tillträdde veckan efter han precis fyllt 14 år, en väl lovligt ung ålder för att styra ett rike kan man intuitivt tycka, men redan från åtta eller nio års ålder uppfostrades barnen i övre samhällsskiktet till att vara redo ta över efter sina fäder. Lille Chachamaru som han döptes till kom till världen 1481 och då var det norm och han var inget undantag. Läs mer