歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Svenska Tokyoambassadens historia

Outsourcing är ett modernt ord som frekventerar gigekonomin. Men företeelsen är gammal. Exempelvis outsourcade Sverige sina diplomatiska förbindelser med Japan till Holland. Första avtalet slöts av Dirk de Graeff van Polsbroek på Karl XV:s uppdrag. Han representerade inte bara Sverige/Norge, men även Danmark och under en period också Preussen och Schweiz. Den 11 november 1868 slöt han en vänskapstraktat, i stort en blåkopia på de avtal som Japan redan ingått med andra länder, då hade han redan fem års erfarenhet av landet. Förutom sin roll som diplomat för Holland var han också en nära rådgivare i utrikesfrågor till kejsare Meiji, vi har nog aldrig haft ett sändebud i Tokyo med bättre kontakter till statsledningen sedan dess. Samtidigt bör man erkänna att dåtidens byråkratier inte heller bestod av flera tusentals tjänstemän. Det var snabbare och smidigare vägar till beslutsfattarna på den tiden. Han inledde en stark tradition, de första åtta representanterna var inte svenskar, de var samtliga holländare. Det var först 1906 som Sverige fick sitt första eget sändebud, Gustaf Oscar Wallenberg. Just det, André Oscar Wallenbergs son. Sverige har nog aldrig haft en mera förmögen envoyé i Tokyo. Läs mer


Lämna en kommentar

Zaibatsus historia

Zaibatsu (財閥) är ett tämligen ovanligt japanskt lånord, men det behövs fortfarande då vi inte har någon motsvarighet på våra vanligaste västerländska språk. Förvisso kan man tänka på det som ”koncern”, men det kommer inte riktigt i närheten av de konnotationer som zaibatsu gör för japanerna. Det enda som riktigt kommer i närheten är ”De 15 familjerna”, hämtat från C-H Hermanssons bok Monopol och storfinans – de 15 familjerna utgiven 1965. Men även den jämförelsen haltar, Wallenbergs, Bonniers, Ax:son Johnson, Dunker, Wehtje, Kemper och allt vad de hette kommer inte i närheten av Mitsui, som kan dra släktbanden tillbaka till Fujiwara Michinaga, Mitsubishi som startades av Iwasaki Yataro och kontrollerades av Iwasaki släkten, Sumitomo, startat av Sumitomo Tadashige, nära vasall till kejsare Kanmu (桓武天皇) på 800-talet och slutligen Yasuda, grundat av Yasuda Zenjiro i slutet av 1800-talet. Det fanns fler och vi skall återkomma till dem, men dessa fyra räknas som Yondai zaibatsu (四大財閥) ung. de fyra stora finansiella klickarna. Läs mer


1 kommentar

Japanologins historia

Bloggen har vid det här laget ägnat det som lite ålderdomligt kallas en mansålder, uttrycket tillkom när den låg under 50 år, åt att försöka begripa sig på Japan. Den kanske främsta insikten är att en mansålder tyvärr är otillräcklig. De flesta som intensivt odlar ett epistemologiskt intresse i sökan efter någon form av gnosis på sin höjd får sniffa på agnosticism är en dyster sannsaga. Något som förvisso inte är ett hinder för att i omgivningens ögon framstå som besserwisser. De små epistolära utflykter som denna blogg utgör är ett futilt försök att underlätta för den som eventuellt lider av likartade heuristiska böjelser, precis som bloggens ansträngningar underlättats av de som föregått oss. Japanologi, eller studiet av Japan, dess kultur, historia, språk, konst, litteratur osv, dras fortfarande med ungdomlig entusiasm snarare än världslig vishet. Vi står på axlarna av våra föregångare i förhoppningen att sträcka ut deras horisont en smula så att efterträdarna kan komma upp ännu en bit högre och få bättre överblick. Det kan därför vara av intresse med en utläggning om ämnets historia. Läs mer


Lämna en kommentar

Den representativa demokratins implosion

Vissa ord i språket definierar en kollektiv ångest; Orwelliansk, kafkaartad, sadistisk och det äldsta av dem alla, machiavellisk. Det må vara ett tveksamt legat att personligen associeras till dessa former av hjälplöshet, även om ärat namnet flyger över jorden. Just machiavellisk var ett ord som flöt upp i samband med att jag beskådade den politiska teater som var debatten mellan Donald Trump och Joseph Biden. Internet innebar att jag samtidigt med att jag avnjöt några donuts och nybryggt kaffe, kunde förfäras med flera hundra miljoner av mina medmänniskor över det spektakel som utspelade sig i Cleveland. Den florentinske tänkaren och filosofen Niccoló Machiavelli satte redan under tidigt 1500-tal sina tankar kring statskonsten på papper i boken Il Principe på svenska översatt till Fursten, och den första lärobok som studenter i statsvetenskap konfronteras med. Hans tankar om moralens frånvaro i staten, och därmed dess styre, är det som vägledde Europas framväxande politiska karta när kontinenten inträdde i renässansens tidevarv. Om politiska ideologier används för att locka väljare till urnorna är det Machiavelli som viskar i politikernas öron hur de skall hålla fast vid makten. Sällan har det utställts så naket som den 30 september 2020 (den 29:e lokal tid). Läs mer


Lämna en kommentar

Möt Japans Josef Mengele

Till skillnad från sin nazistiske motsvarighet, Josef Mengele, har Ishii Shiro klarat sig någorlunda undan historiens dom. Han fick aldrig epitet som Dödens ängel, till skillnad från Mengele. Efter krigsslutet behövde han inte heller spendera resten av sitt liv ständigt blickande över axeln efter någon som försökte arrestera eller lönnmörda honom. Tillsammans med sina kolleger från Enhet 731 förhandlade han till sig åtalsimmunitet mot att alla forskningsresultat överlämnades till amerikansk underrättelsetjänst. Bland japanerna är han idag känd inom två separata och extremt olika grupperingar. Den ena är högernationalister där han är något av en hjälte, den andra är bland vänstern som vill se ett Japan som tar fullt ansvar för sina krigshandlingar så de kan starta på ny kula med sina grannar. Bland den stora allmänheten är det däremot få som känner igen hans namn eller ens nanasanichi butai (七三一部隊) som är det japanska namnet på den armégrupp som ansvarade för biologisk krigsföring. Här bör också noteras att det finns japansk litteratur att tillgå kring Enhet 731, däremot har jag inte lyckats hitta någon specifik biografi kring Ishii, utan materialet här är sammanställt från olika källor kring enheten snarare än personen. Läs mer