歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Ezos historia

Flitiga läsare av bloggen har vid det här laget lärt sig att Hokkaido tidigare benämndes Ezo, eller formellt Ezochi (蝦夷地), men vi har ännu inte tagit upp öns äldre historia. Ezo är etymologiskt en utveckling av de ”östra barbarerna” och var ett slags generisk beteckning på all de olika stammar och folkslag som bosatt sig i norra och nordöstra Japan. I slutet av 800-talet jagades de sista resterna av dem bort från Honshu och därmed lät sig kejsarna nöjas. Dagens ainu anses vara deras efterlevande, men huruvida de utökats via invandring från Sibirien och norra delarna av fastlandsasien, eller om de förblivit sedentära på ön är fortfarande omgärdat av osäkra faktorer. Bistra vintrar med frusna hav som var lätta att korsa talar för att en viss rörelse är trolig, medan religiösa riter och världsuppfattning tyder på en mer endogen existens. Läs mer


6 kommentarer

Aomori prefektur

Aomori har privilegiet att inte ha varit något innan det blev prefektur. De norra provinserna, Dewa och Mutsu var jättelika och för att få balans bland prefekturerna när de skapades i ingången av Meiji perioden valde man att dela upp provinserna i ett flertal prefekturer. Aomori betyder ”grön skog” och området kännetecknas av mycket barrskog som ju är grön året om. Innan Hokkaido inkorporerades i Japan var Aomori landets nordligaste spets. Läs mer


Lämna en kommentar

Dynamiska förändringar i synen på Japans historia

Ju yngre man är desto tråkigare är historia. Unga människor har framtiden för sig och vill av naturliga skäl helst fokusera på det. Äldre människor har däremot framtiden bakom sig och blir gärna nostalgiska ofta kombinerat med övertygelsen om att det var bättre förr. De som får ett nymornat intresse för historia i vuxen ålder upplever gärna ämnesområdet som statiskt. Det handlar ju trots allt om det som redan skett och det kommer knappast att förändras. Men professionella historiker, eller även enkla lekmannabloggare, lär sig snabbt att historia är i själva verket ett dynamiskt ämne där nya upptäckter ständigt kommer i dagen som tvingar oss att omvärdera eller åtminstone komplettera den bild vi har av det förgångna. Japans historia skiljer sig där på intet sätt från det som ligger oss närmare om hjärtat. Låt oss ta en närmare titt på några händelser som påverkar synen på Japans historia.
Läs mer


4 kommentarer

Akita prefektur

Turen har kommit till den andra prefekturen. I bokstavsordning blir det Akita som ligger uppe på nordvästra Honshu. Prefekturen påminner mycket om Sverige, kalla vintrar, behagliga somrar och en lång kuststräcka och landgräns på andra sidan, även om väst och öst är ombytta. Historiskt utgjorde det delar av Dewa och Mutsu provinser. Akita är hemvist för det bästa japanska riset tack vare konstant vattentillflöde under våren, antingen via nederbörd eller snösmältningen från omkringliggande berg. Läs mer


Lämna en kommentar

Även Tokugawa gav sig in i utländska äventyr

Shakushain som staty i Hokkaido

Edo perioden sammanfattas ibland som Pax Tokugawa eftersom den gärna kontrasteras mot den föregående Sengoku perioden som var 150 år av växlande inbördeskrig. Det betyder dock inte att perioden var utan skärmytslingar och, rent tekniskt, även utländska äventyr. Samurajerna skulle alltid vara i beredskap för eventuella krig, inte minst eftersom shogunatet valt den självpåtagna rollen som väldets beskyddare. 1669 var det dags för krig i utlandet. Läs mer