歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Medierapporteringens verklighet

Japan är, för ovanlighetens skull, just nu intensivt närvarande i nyheterna. Det innebär också att svenska tidningsläsare får ta del av dels rena felaktigheter, men främst att rapporteringen är otillräcklig för att läsaren skall kunna bilda sig en egen helhetsbild av det inträffade. Bloggens ambition är att idag försöka komplettera den bilden. Läs mer


2 kommentarer

47 vasaller bevisar vad ongaeshi handlar om

Ett centralt, men svårförståeligt, begrepp för att förstå Japan men kanske främst japaner är on (恩) och dess närbesläktade ongaeshi (恩返し). Detta omnämndes i ett inlägg om kooperativ risodlingskultur där även en närmare förklaring utlovades. Detta inlägg skall försöka reda ut begreppen. Läs mer


1 kommentar

Byn var den sociala tegelstenen

Sverige av idag är ett näst intill extremt individcentrerat samhälle, familjekonstellationer ser inte ut som de gjorde för 40 – 50 år sedan och samhället måste anpassa sig till denna verklighet. Japan är inte där ännu, utan påminner mer om Sverige under 60 och 70-talet, kärnfamiljen är grunden och samhället är uppbyggt kring denna enhet. Därför är det också svårt för många kvinnor att frigöra sig från denna konstellation, inte bara juridiskt men även socialt. Ställer mannen sig på tvären kan han förhindra en skilsmässa i fem år eller mer. Men innan familjen blev grundbulten i Japan var det byn som var grunden för all samhällelig verksamhet. Läs mer


2 kommentarer

När övertidsdöden kanske är ett gott tecken

DN tar upp fenomenet karoshi (過労死) som betyder död av övertidsarbete. Ett fenomen som fick sitt namn under slutet av 80-talet. De flesta offer är män i 60 års åldern vars karriär gått i stå och som närmast hjärtat när en from förhoppning att om de bara visar framfötterna kommer befordringen som de så innerligt trängtar efter. Deras chefer underblåser denna tendens. Det nya är att nu drabbas även yngre och kvinnor av hjärtinfarkter efter ett par fem 100 timmars veckor. Men hur är det? Jobbar japanerna verkligen så hårt? Läs mer


3 kommentarer

Hur en våldtäkt kan kullkasta ett toppmöte

Start och landningsbana på Kadena flygflottilj

Nästa vecka är det dags för G7 toppmöte i Japan, president Obama anländer och skall som förste amerikanska president besöka Hiroshima, det spekuleras mycket i huruvida han ämnar framföra en ursäkt för den katastrof som atombomberna över Hiroshima och Nagasaki orsakade, men det skall man nog inte ha några höga förväntningar på. Istället kommer ett mord att i mycket överskugga hans besök. Ett mord som drar upp en massa gamla skuggor i de militära relationerna. Den typen av händelse som kan bli stubinen till den sprängladdning som får de amerikanska baserna att implodera. Läs mer