歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

G20 mötet i Osaka avslutat

Världens ledande 20 länder och EU samlades till toppmöte i Osaka i förra veckan. Svenska media fann det inte tillräckligt intressant för att skicka ut någon, inte ens intressant nog att hyra in en Japanbaserad frilansare. Den bästa rapporteringen på svenska från Osaka stod finska Hufvudstadsbladet för. Resten publicerade pliktskyldigast några telegram från AP, Reuters eller AFP. Inte ens Dagens Industri, vars läsare mer än andra påverkas av det som diskuteras där, ansåg sig tydligen ha budget för en insats. I vilken utsträckning midsommarfirande och semesterperioder har prioriterats högre än nyhetsrapportering och ögonblicksskildringar överlåter bloggen till läsarna att spekulera kring. Här kommer istället bloggens samlade intryck. Läs mer


3 kommentarer

Hur en våldtäkt kan kullkasta ett toppmöte

Start och landningsbana på Kadena flygflottilj

Nästa vecka är det dags för G7 toppmöte i Japan, president Obama anländer och skall som förste amerikanska president besöka Hiroshima, det spekuleras mycket i huruvida han ämnar framföra en ursäkt för den katastrof som atombomberna över Hiroshima och Nagasaki orsakade, men det skall man nog inte ha några höga förväntningar på. Istället kommer ett mord att i mycket överskugga hans besök. Ett mord som drar upp en massa gamla skuggor i de militära relationerna. Den typen av händelse som kan bli stubinen till den sprängladdning som får de amerikanska baserna att implodera. Läs mer