歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Japanska kriminalvårdens historia

Ett tidigare inlägg beskrev fängelset i Fuchu, där dömda utlänningar förvaras. Det är därför på tiden att ta ett helhetsgrepp på den japanska kriminalvårdens historia. Dess första stapplande steg på 700-talet till det sofistikerade heltäckande system som existerar idag. De första lagsamlingarna intresserade sig föga för vålds- och förmögenhetsbrott. Taiho och Yoro kodexsamlingarna är i grunden civilrättsliga, de gick ut på att lösa tvister om risåkrarnas gränsdragningar eller fördelningen av bevattningskanaler. De eventuella brott som uppstod fick byrådet lösa efter eget gottfinnande och i fudoki (風土記), byarnas årliga redovisning till provinsherrarna, från 800-talet hittar vi rapporter om tjuvar som avrättats och kvinnor som byförvisats för att de varit otrogna, nästan undantagslöst med flera partners. Männen de var otrogna med lyser med sin frånvaro från de tidigaste rapporterna, och det tas till intäkt för att de undslapp konsekvenser.

Läs mer


Lämna en kommentar

Kan Japan bli permanent medlem av FN:s säkerhetsråd?

Sverige sitter för närvarande med i FN:s säkerhetsråd. Det gör vi med ungefär 20 års mellanrum. Någon av de nordiska staterna är emellertid väldigt ofta med, det går sällan mer än några enstaka perioder utan att någon av de nordiska länderna har en plats bland de icke permanenta länderna. Säkerligen föreligger inget dokumenterat avtal länderna emellan, förståelsen är så självklar att det helt enkelt inte behövs. Nästa nordiska land som kommer att ta plats blir sannolikt Finland – om inte Island tillåts ett inträde – och det kommer att ske någon gång mellan 2025 och 2028. Det europeiska land som oftast sitter med är Tyskland. Bland de asiatiska länderna är det Japan och Indien som oftast har en plats runt det cirkulära bordet. Läs mer


2 kommentarer

47 vasaller bevisar vad ongaeshi handlar om

Ett centralt, men svårförståeligt, begrepp för att förstå Japan men kanske främst japaner är on (恩) och dess närbesläktade ongaeshi (恩返し). Detta omnämndes i ett inlägg om kooperativ risodlingskultur där även en närmare förklaring utlovades. Detta inlägg skall försöka reda ut begreppen. Läs mer


Lämna en kommentar

Vd på sophögen

Sony Mobile Communications VD Suzuki Kunimasa har ersatts med Totoki Hiroki som hitintills ansvarat för själva telefonerna. Vad har detta med historia att göra? Det kan sägas utgöra ett trendbrott i den historiska utvecklingen. Att en toppchef tvingas gå är historiskt inget ovanligt, det var exempelvis inte ovanligt att de administratörer som ansvarade för skatteindrivningen under Tokugawa perioden tvingades begå seppuku när skatteinkomsterna inte levde upp till Shogunens förväntningar. Efter en tid upptäckte de att kvalitén på personalen ansvarig för skatteindrivning blev allt sämre. När det slutgiltiga ödet var att sticka ett svärd i sig själv blev kandidatskaran starkt begränsad. Läs mer