歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

47 vasaller bevisar vad ongaeshi handlar om

Ett centralt, men svårförståeligt, begrepp för att förstå Japan men kanske främst japaner är on (恩) och dess närbesläktade ongaeshi (恩返し). Detta omnämndes i ett inlägg om kooperativ risodlingskultur där även en närmare förklaring utlovades. Detta inlägg skall försöka reda ut begreppen. Läs mer