歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Byn var den sociala tegelstenen

Sverige av idag är ett näst intill extremt individcentrerat samhälle, familjekonstellationer ser inte ut som de gjorde för 40 – 50 år sedan och samhället måste anpassa sig till denna verklighet. Japan är inte där ännu, utan påminner mer om Sverige under 60 och 70-talet, kärnfamiljen är grunden och samhället är uppbyggt kring denna enhet. Därför är det också svårt för många kvinnor att frigöra sig från denna konstellation, inte bara juridiskt men även socialt. Ställer mannen sig på tvären kan han förhindra en skilsmässa i fem år eller mer. Men innan familjen blev grundbulten i Japan var det byn som var grunden för all samhällelig verksamhet. Läs mer


2 kommentarer

Japan är de tröga skattereformernas rike

Japan har betydligt lägre skatter än Sverige, men å andra sidan får medborgaren betala in till sjukförsäkring och pension vid sidan om. De utgifterna ingår således inte i skatteunderlaget, fördelen är att medlen på både inkomst och utgiftsidan redovisas separat. Det är således lätt att för den enskilde få överblick hur de egna avgifterna spenderas, å andra sidan försvårar det en rak jämförelse med vad svenska skattebetalare får avstå och vad de får för sina pengar. Exempelvis är nationella universitet skattefinansierade, terminsavgifterna obetydliga och för den som eventuellt inte har råd ens med det är det avgiftsbefriat. En ung japan som har kapaciteten att studera på universitet behöver således aldrig oroa sig. Däremot finns det också en uppsjö av privata universitet. Deras upptagningsområde är, lite tillspetsat, lata drular med efterläpande intellekt men rika föräldrar. De kan således köpa sig en utbildning till barnen. Nu skall det omedelbart framhållas att det bland de privata finns flera prestigeuniversitet som Waseda, Keio och Ritsumeikan. Den andra sidan av myntet är således att välfärdspolitiken inte är generell utan specifik. Det finns inga generella barnbidrag exempelvis, men ensamstående mödrar får stöd till sina barn. Eftersom det endast är de som är i behov av bidraget som erhåller det kan det också vara mer generöst än i Sverige eftersom alla ju inte tar emot det. Läs mer