歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Kan Japan bli permanent medlem av FN:s säkerhetsråd?

Sverige sitter för närvarande med i FN:s säkerhetsråd. Det gör vi med ungefär 20 års mellanrum. Någon av de nordiska staterna är emellertid väldigt ofta med, det går sällan mer än några enstaka perioder utan att någon av de nordiska länderna har en plats bland de icke permanenta länderna. Säkerligen föreligger inget dokumenterat avtal länderna emellan, förståelsen är så självklar att det helt enkelt inte behövs. Nästa nordiska land som kommer att ta plats blir sannolikt Finland – om inte Island tillåts ett inträde – och det kommer att ske någon gång mellan 2025 och 2028. Det europeiska land som oftast sitter med är Tyskland. Bland de asiatiska länderna är det Japan och Indien som oftast har en plats runt det cirkulära bordet. Läs mer


1 kommentar

Ricky Gervais fungerar inte i Japan, men det är inte hans fel

Bloggen har i tidigare inlägg försökt förklara skillnaderna mellan humor i Japan och den vi har i den judeo-kristna västvärlden. Ricky Gervais har turnerat världen runt med sin ståupp show Humanity som släppts på Netflix. Gervais som skapat succéer som The Office, Extras och Derek är allmänt erkänd som en tänkande komiker, skämten är sällan ytliga utan han ger sig gärna i kast med existentiella frågor och är helt orädd när det gäller kontroverser. Hans form för humor går inte hem i Japan och detta inlägg skall försöka förklara varför. En förklaring som inte har ett skvatt med språkförbistringen att göra. Läs mer


Lämna en kommentar

Göra karriär som underhållningsartist i Japan

Den japanska underhållningsvärlden liknar ingen annan, men så har den också sina rötter i kabuki och geisha underhållning. Bloggen har tidigare beskrivit hur japanska underhållare är världskändisar i Japan, japanerna är fullt övertygade om att de är lika kända utanför Japan, men det omvända förhållandet råder också. Big in Japan är en fras som beskriver många artister som lyckas stort i Japan men sällan några andra ställen, ofta till stor frustration för dem själva. Det förvånar säkert många att Bon Jovi och Queen slog igenom stort i Japan långt innan resten av världen tog dem till sig.
Läs mer


5 kommentarer

Japansk stiliserad teater sedan 1300-talet, nu med anime figurer

Scen ur ett Noh skådespel

Traditionell japansk teater är stiliserad och därmed, åtminstone för västerlänningar men även de flesta moderna japaner, en förvärvad smak. Utan insikt i teaterns form och avsikt är det svårt att tillgodogöra sig ett drama. Trots sin historiska rikedom och kulturella egenhet får traditionell japansk teater nästan inget statligt kulturstöd, kan den inte attrahera åskådare kommer den att dö ut. Västerländska dramer spelas också i japansk översättning, men utanför Tokyo och till viss del Osaka är det sällan de sätts upp. Traditionell japansk teater livnär sig därför till stor del av landsbygden. Läs mer


1 kommentar

Kändis i 1700-talets Japan

Kändisdyrkan upplevs som ett relativt sett nykommet fenomen, det är främst televisionens genomslagskraft, och då väldigt tydligt den period i utvecklingen som dominerades av en rikstäckande marksänd kanal, som blivit avgörande för dagens paparazzipöbel och sociala mediefenomen som Kim Kardashian och PewDiePai. Uppenbart finns det något slags uppdämt inre behov hos många att ha någon att se upp till och som då upplevs som att de förgyller en annars ganska gråbrun verklighet. Japan är inget undantag, även om västerländska kändisar har en klart lägre status än de inhemska, språkbarriären får nog anses förklara kausaliteten. Faktum är att kändiskulten i Japan kan dateras tillbaka ända till 1700-talet. Läs mer