歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Kvinnorna under Edo perioden

Historien är överklassens historia, påstås det. Och aldrig, frestas man tillägga, är det mera sant än när vi studerar kvinnornas historia. Det var daimyo och hans klan som höll sig med krönikörer, en del kuge (公家), hovaristokratin, skrev ingående dagböcker precis som hatamoto (旗本) och vissa gokenin (御家人). Alla högt uppsatta i Tokugawas Japan. Inom denna snäva krets förekom det också ett antal kvinnor som var läs och skrivkunniga, en del av dem bemödade sig om att sätta sina tankar på pränt. Mycket av detta har gått förlorat, men en del har bestått. Tillräckligt mycket för att vi åtminstone kan få en inblick i hur livet fortskred för kvinnorna i de övre skikten. Ett smakprov på hur de kände och tänkte och ibland en kort kritisk viskning. Läs mer


Lämna en kommentar

Japans prostitutionshistoria

Det kallas ofta ”världens äldsta yrke”. Tanken är att någon grottkvinna bytt till sig ett mammutlår för sig och sina barn när hon förstod att mäns åtrå gick att monetarisera som det kallas med ett uttryck som är modernare än stenåldern. Bloggen har i tidigare inlägg, som här, här eller här, tagit upp Japans prostitution i olika former. Men en ordentlig historisk genomgång saknas, en bidragande orsak till det är att ämnesområdet inte direkt prioriteras av historiker måna om en akademisk karriär, så källmaterial är svårt att hitta. En annan är att det har en tendens att omnämnas perifert och eufemistiskt i de skriftliga källorna. När det gäller förhistorian kan arkeologiska utgrävningar inte säga oss något specifikt. Kvinnoskelett omgivna av smycken och andra kostsamma artefakter tolkas intuitivt som en drottning, möjligen shaman, men det finns egentligen inget som skulle motsäga att hon varit byluder som uppskattats av sina klienter och som därför fått med sig en massa gåvor i graven. Det är emellertid inte denna artikels syfte att ifrågasätta arkeologiskråets slutledningar. Läs mer


Lämna en kommentar

Den undermåliga japanska sexualundervisningens historia

För en framgångsrik industrination med en väl utvecklad välfärdsstat har Japan en erbarmlig sexualundervisning. Egentligen är det märkligt då japanerna traditionellt haft ett öppet och frimodigt förhållande till sex, men den amerikanska militärockupationen efter andra världskriget förde också med sig den amerikanska dubbelmoralen i relation till sex. Exempelvis började de anse sex före äktenskapet som något skamligt, på 80-talet förekom det men nästan undantagslöst under benämningen kekkon zentei (結婚前提), eller ”på villkoret att vi skall giftas”. Ett grundproblem är utbildningsväsendets undermåliga – för att inte säga minimaliserade – sexualundervisning. Detta inlägg tar en närmare titt på den japanska sexualundervisningens historia. Läs mer


Lämna en kommentar

Prominenta kvinnor i medeltidens Japan

I en tidigare serie har bloggen tagit upp de kvinnor som varit regerande kejsare i Japans historia. Det har aldrig funnits någon kvinnlig shogun, men tre kvinnor har erhållit det som kallas andra hovrankens nedre status, och ett antal kvinnor har varit klanöverhuvuden och borgfurstar. De har med andra ord haft en utomordentligt hög status i det hierarkiska japanska samhället och deras åsikter och tankar togs på största allvar, även i de rådande patriarkala strukturerna. Den förste att klättra så högt på stegen var Taira no Tokiko (1126 – 1185) som var hustru till den dominerade Taira klanens överhuvud Taira no Kiyomori. För många japaner är hon mer känd som Nii no ama (二位尼) eller ”andra rankens nunna” eftersom hon på ålderns höst tog tonsuren och blev buddistnunna. Läs mer


1 kommentar

Japans kvinnliga kejsare – en sammanfattning

Bloggen har nu i en serie under året presenterat de åtta kvinnor som varit Tenno, eller kejsare av kvinnligt kön. Således inte att förväxla med kejsarinnorna, Kogo, som är gemåler till kejsare. Jämfört med sina manliga kolleger var de unika genom att två kvinnliga kejsare regerade två gånger från det som hette Juvelsätet innan det blev Krysantemumtronen. Sex av kvinnorna och åtta av regentperioderna inföll under en 180 års period, från 592 till 770. Således koncentrerade till Asuka och Nara perioderna. Under Heian, Kamakura och Muromachi perioderna var det enbart manliga kejsare. Sedan återkom kvinnorna två gånger under Edo perioderna. Läs mer