歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Välkommen till råttans år 2020

När vi nu går in i nedoshi (子年) eller råttans år, vissa föredrar musens (trevligare på alla sätt och vis än en råtta), kan det vara dags att titta på vad de österländska astrologerna har i sitt sköte för oss. Inom den 60-åriga ”stam och grenkalendern” är året mera specifikt kanoene (庚子) som innebär att metall står i yin under året. Förra gången det begav sig var 1960. Att metall står i yin innebär att det skall bli ett finansiellt lyckosamt år, och 1960 var onekligen inledningen till det som benämns den japanska boomen när vi blev bekanta med namn som Toyota, Datsun (numera Nissan) och Sony. Nu hoppas japanerna på en Reiwa boom eftersom vi också går in i det andra året på Reiwa eran. Tveklöst är att Japan kommer stå i centrum av nyhetsrapporteringen under 2020 när sommarolympiaden, den andra, kommer igång i Tokyo. I den globala uppvärmningens era är risken påtaglig att värmeslag blir en nyhet för atleterna. Läs mer


4 kommentarer

Naruhito Japans nye kejsare

I Japan är han för ögonblicket känd som Hironomiya men vanligen används benämningen kronprinsen, kotaishi (皇太子) om honom. Den förste maj, om sex dagar, blir han den 126:e kejsaren enligt kejsarlängden där de första 15 kejsarna inte gått att belägga vetenskapligt. Oavsett blir han regent i världens längsta regerande dynasti. I Sverige kommer han att gå under benämningen kejsare Naruhito, (徳仁) på japanska kallas detta namn imina (諱) men i Japan kallas han enbart tenno eller kinjo tenno (今上天皇) om han skulle behöva specificeras gentemot någon av sina företrädare, eftersom fadern abdikerar och fortfarande är i livet är det inte omöjligt att beteckningen kommer att höras oftare än normalt. När han avlider kommer han av japanerna att benämnas Reiwa tenno (令和天皇) efter epokepitetet. Han blir den förste monarken som har fått en gedigen modern – och internationell – utbildning. Läs mer


Lämna en kommentar

Roligt med Reiwa

Bloggen har tidigare diskuterat japansk humor och försökt förklara svårigheten med att förstå den när man inte behärskar språket, en anledning till att det som presenteras i väst är förnedringshumorn eftersom den är universell. För mindre än en vecka sedan presenterade den nya kejsarens periodepitet, Reiwa (令和) som också förklarades. Den initiala tolkningen av det som ”påbjuden frid” var också den reaktion miljontals japaner hade och på nätet lät reaktionerna inte vänta på sig. I Kina, och delvis Korea, mottogs det nya begreppet med irritation och förakt, japanerna själva hade dock mera roligt åt det. Detta inlägg skall presentera en del av reaktionerna och försöka förklara vari humorn ligger. Bloggen själv skrattade rejält åt många av inslagen, men förstår också att de inte är helt lätta att begripa för den som saknar insikt i japansk humor. Läs mer


1 kommentar

Reiwa förhoppningar och betydelse

Den 1 maj inleds den nya perioden Reiwa (令和) och dessa periodepitet kommer alltid fyllda med förväntningar, förhoppningar, önskningar och understundom ett och annat feltänk. Ett av kriterierna för den nya perioden var att första bokstaven när det skrivs med latinska bokstäver inte fick börja med M, T, S eller H, dessa har nämligen använts för Meiji, Taisho, Showa och Heisei och exempelvis T12 betyder då 12:e året i Taisho eran, eller 1924, S32 blir 1957 och H11 är 2000. 2037 kommer således att bli R18 och det tog exakt 30 minuter efter tillkännagivandet innan japanska Twitter fick fnatt och det trendade högre än det nya epitetet. Anledningen är att det används som varningsmärke på porrfilmer, R18 är nämligen Restricted 18. Det sågs närmast som ett järtecken på att de som resonerat sig fram till namnet saknade verklighetsförankring. Läs mer


1 kommentar

Vila i frid Heisei, välkommen Reiwa

Om en månad går en era i graven. Heisei (平成) slutar existera när kejsaren, som den förste i modern historia abdikerar, i fornstora dar var det närmast obligatoriskt, den 30 april. Perioden började när han tillträdde den 8 januari 1989, det ger 30 år och 113 dagar, eller 11 070 dagar totalt med Akihito på tronen, dagen efter tar kronprinsen Naruhito över som Japans 126:e kejsare i en kröningsceremoni med inslag som kan dateras 1 300 år tillbaka i tiden. Därmed inleds perioden Reiwa (令和), som mot all tradition tillkännagavs redan idag, en månad innan det börjar gälla. Anledningen är att dateringsalgoritmer i datorer skall få en månad på sig att ställa om. Detta inlägg kommer att bli det som tar upp nutidshistoria då det blir en genomgång hur japanerna har upplevt dessa dryga 11 000 dagar. Häng me’. Läs mer