歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

Gift dig inte med en japanska – del II

På de fem år bloggen har varit uppe har det kanske inkommit tre mejl, ett av dem var häromdagen. Det var från en far som förtvivlat ville hjälpa sin son som hamnat i äktenskapsproblem med en japanska. Att han trodde bloggen besatt insikter berodde förmodligen på att han läst inlägget med rubriken ”Gift dig inte med en japanska” som direkt vänder sig till millenniegenerationen. Sonen hade i princip råkat ut för allt det som inlägget vill varna om. Bloggen bär härvidlag ett stort ansvar, inlägget publicerades nämligen först året efter grabben gifte sig. Så är det ibland med tajmingen. Att det blev så beror helt enkelt på att bloggen levde i villfarelsen att japanska kvinnor inte hade ändrats lika mycket som de facto skett. Därför tar bloggen med det här inlägget upp frågan ur ett litet annat perspektiv. Läs mer

Annonser


Lämna en kommentar

En blattes fortsatta tankar

I tidigare inlägg, här och här exempelvis, har min dubbla bakgrund som blatte, först i Sverige och senare i Japan, varit föremål för bekännelser och jämförelser. Den senaste tidens debatt i Sverige om multi-kultur, invandring, integration och allt grövre våld i kriminella kretsar, där skjutvapen verkar lika frekventa som bortslängda elsparkcyklar i städernas centrum, gör att det kan vara på tiden att återuppta tankarna. Men denna gång inte utifrån mitt personliga perspektiv utan istället hur de olika samhällena agerar i frågan om invandring och asylsökande. Skillnaden är markant och därmed också resultaten. 2005 ansökte 5 000 personer om asyl i Japan, 11 beviljades ställning som flyktingar. Istället är Japan världens näst största bidragsgivare till UNHCR, krasst uttryckt köper de sig fria från att behöva ta ansvar på hemmaplan. Samtidigt har man nyligen ändrat immigrationslagstiftning för att i högre takt ta emot okvalificerad arbetskraft. Slutsatsen blir att den japanska staten förbehåller sig rätten att välja ut dem de vill släppa in i landet. Och mera konkret, de ser helst att du stannar en begränsad tid. Läs mer


Lämna en kommentar

Yasuke kommer att definiera svartas ställning i Japan

Variety meddelar att Chadwick Boseman, kanske mest känd för sin huvudroll i Black Panther, skall spela Yasuke i en kommande Hollywoodproduktion. Yasuke, på japanska 弥助, var Japans enda afrikanska samuraj. Hans bakgrund är höjt i dunkel, så det ger Hollywood möjligheten att fritt tolka och använda en stor dos poetisk frihet. Vi vet ännu inte hur resultatet blir, men som nordbor är vi vana vid att se vikingar förvanskade med kohorn på sina hjälmar. Jämför exempelvis med den brittiska produktionen av Chernobyl där minsta detalj i sovjetiskt leverne på mitten av 80-talet återskapats i varje enskildhet, även de små sophinkarna som användes för familjens skräp. Hollywood är inte direkt kända för historisk följsamhet. Med detta inlägg tar bloggen pulsen på hur det är att vara av afrikanskt påbrå i Japan. Läs mer


1 kommentar

En blatte om assimilering och integration – den japanska erfarenheten

Bloggen har tidigare beskrivit uppväxten som blatte i Sverige, men det är väl egentligen först som vuxen här i Japan som blatteerfarenheten blev fullständig. Här är utseende, ljust hår, gröna ögon, blekfis hy, ”hög” näsa (japanerna kallar den det) och 20 – 30 cm överskottslängd som det vid enbart en snabb blick blir tydligt att man avviker från folkmajoriteten. Här blir också språk, avvikande kultur och historia en del av erfarenheten och svårigheterna som blatte, eller gaijin som vi kallas här, att assimileras och integreras. Bloggens erfarenhet i Japan påminner således om den som invandrare i Sverige utsätts för och därför kan det kanske också finnas anledning att dela med sig av den. I förhoppningen att läsaren kanske får lite bättre förståelse för varför våra invandrare är som de är och varför de agerar som de gör. Självfallet kan bloggens personliga erfarenheter inte appliceras på varenda invandrare, men det finns förhoppningsvis vissa generella erfarenheter som är universellt applicerbara. Läs mer


2 kommentarer

När Sverige blev känt i Japan

Efter Zlatan Ibrahimović är sannolikt Carl Peter Thunberg den mest kände svensken i Japan. Carl vem, frågar sig sannolikt nio utav tio läsare (den tionde bosatt i Japan och därför bekant med honom)? Han var en av Carl von Linnés lärjungar, själv benämnde han dem lite föraktfullt för apostlar, eftersom han ansåg sig lite bättre och finare än de andra. Redan i slutet av 1700-talet var de akademiska kotterierna i full sving och smålänningen, han var född och uppvuxen i Jönköping, vistades utomlands under hela 1770-talet och hade således mycket att ta igen när han kom hem. Inte minst för att han själv blev offer för både nepotism och vänskapskorruption, bägge adelsmärken inom det akademiska livet. Under ungefär 40 år ansågs han som världens ledande expert på Japan, kunskap han erhållit genom sitt botaniska intresse.

Läs mer