歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Vd på sophögen

Sony Mobile Communications VD Suzuki Kunimasa har ersatts med Totoki Hiroki som hitintills ansvarat för själva telefonerna. Vad har detta med historia att göra? Det kan sägas utgöra ett trendbrott i den historiska utvecklingen. Att en toppchef tvingas gå är historiskt inget ovanligt, det var exempelvis inte ovanligt att de administratörer som ansvarade för skatteindrivningen under Tokugawa perioden tvingades begå seppuku när skatteinkomsterna inte levde upp till Shogunens förväntningar. Efter en tid upptäckte de att kvalitén på personalen ansvarig för skatteindrivning blev allt sämre. När det slutgiltiga ödet var att sticka ett svärd i sig själv blev kandidatskaran starkt begränsad. Läs mer


Lämna en kommentar

Musashino, Satsuma och Naniwa – en historisk vandring i namn

Bloggen har vid någon tidigare tidpunkt nämnt att Tokyo tidigare var känt som Edo, namnbytet skedde då kejsaren flyttade från Kyoto och staden ansågs då behöva ett mer ståtligt namn och eftersom Edo ligger öster om Kyoto blev det Tokyo som betyder östra huvudstaden, eller om man så vill östra Kyoto. Namnet Edo lever dock kvar på många sätt. En infödd Tokyobo, de skall ha levt där i minst tre genrationer för att räknas som infödda, kallas en Edokko, Tokyo dialekten kallas för Edoben och den maträtt du förknippar med sushi kallar japanen för Edomaezushi. Mae betyder framför/före och namnet kommer sig av att de använde fisk fångad framför Edo. Läs mer


1 kommentar

Passionerat självmord

I ett tidigare inlägg med titeln ”Självmordets filosofi” tog bloggen upp skillnaden mellan våra kulturer i synen på självmord. Japanerna ser det som en möjlighet till ett ärevördigt slut och som ett sätt att ta ansvar för att man svikit sin omgivning. Traditionellt kallades ritualen seppuku (切腹) som betyder att skära upp magen. I det moderna Japan talar man istället om shinju (心中) som betyder ”genom hjärtat”. Läs mer


Lämna en kommentar

Japanernas syn på dig

Syftet med den här bloggen är att läsaren förhoppningsvis blir lite klokare på Japans historia, och därmed också får en bättre helhetsbild av landet. Anledningen är självklart att kunskaperna om den här delen av världen är, inte minst med tanke på den ekonomiska förskjutning som skett, ganska skral om sanningen skall fram. Det svenska utbildningssystemet låtsas helt enkelt som om Asien inte existerar annat än som ett exotiskt resmål. Men hur är det egentligen åt det andra hållet? Vad vet japanerna om Sverige och Europa? Läs mer


1 kommentar

Mutandets stilrena elegans

Japan har en bra ranking över världens länder när det gäller korruption. Mellan Frankrike och USA, men inte lika högt som de nordiska länderna. Eller exempelvis Schweiz och Kanada. Korruption är oerhört svårt att mäta, mörkertalet är svårfångat, fällande domar är sällsynta. Den som har den svåra uppgiften att kvantifiera korruption har inget annat val än att utgå från något som är mätbart. Domstolarnas statistik är en av få möjligheter som står till buds. Läs mer