歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Gengo, nengo och deras betydelse

Om tre dagar, den första maj 2019, inträder Japan i en ny tideräkning. Det blir den första dagen i den första månaden av Reiwa (令和) om man skall följa den traditionella tideräkningen. Denna beteckning på den nytillträdde kejsarens era benämner japanerna gengo (元号), men emellanåt hörs även benämningen nengo (年号), faktiskt till den milda grad att många uppfattar dem som utbytbara. Det är de inte, tittar man historisk används gengo från kejsare Meiji och tillträdet 1868. I samband med att Japan lämnade Tokugawa bakom sig infördes en ny regel om issei ichigen (一世一元), ”en generation ett gengo”. Tidigare benämndes kejsarens första period gengo och de påföljande namnbytena fick benämningen nengo, gen i gengo betyder just ursprunglig, de påföljande kunde inte gärna betraktas som ursprungliga och fick därför nöja sig med en annan beteckning. Läs mer


6 kommentarer

Chiba prefektur

Chiba är den prefektur som svensken sannolikt först kommer i kontakt med vid sina besök i Japan då Narita, formellt Tokyos Nya Internationella Flygplats, ligger där. Trött och eländig efter 11 flygtimmar eller mer för den som inte flyger direkt, vill man bara in till Tokyo så snabbt som möjligt, duscha och få en blund i ögonen. Det är lite synd eftersom Narita också är en av Japans mer imposanta Shinto helgedomar. Hit vallfärdar Tokyoborna på nyårsafton för att hälsa in det nya året. Läs mer


Lämna en kommentar

Matriarkatet lär inte återkomma inom överskådlig tid

Japan uppfattas ofta, med visst berättigande, som manschauvinistens paradis. Det är på många sätt under omvandling, samtidigt som mycket av det består. Men så har det inte alltid varit. Japan har haft många starka matriark som haft järngrepp över landet.
Läs mer


5 kommentarer

Heian till Heisei japanska kulturepoker

Japans kulturella högtidsepok är utan tvekan Heian perioden mellan 794 och 1185, och det finns förvånansvärt många likheter med den Japan befinner sig i nu som heter Heisei, en garanterad skillnad är dock att Heisei blir inte lika långvarig som Heian. En bidragande anledning till att kejsare Kanmu flyttade från Nara till Heiankyo, det vi nu kallar Kyoto var att Japan gärna ville emulera Tang dynastin i Kina, på samma sätt vill Japan idag gärna emulera USA. Men efter en tid av kritiklös introduktion börjar de ändra och korrigera. Stadsplaneringen i Heiankyo togs direkt från Tang, men efter en tid började de ändra husens arkitektur till mera traditionella fasader. McDonald’s intog Japan med buller och bång, men det dröjde inte många år innan kundunderlaget sakta men säkert sjönk undan. Japanerna ville ogärna skyffla ner Big Mac och en och en halv liters Coca-Cola muggar. Big Mac finns kvar, men colan serveras i storlekar som amerikaner finner förolämpande och numera finns det en massa alternativ på menyn som nog endast återfinns i Japan. Läs mer


3 kommentarer

Den missförstådde japanske mannen

Emellanåt påstås det att japanska män har svårt att uttrycka sina känslor inför det vänare könet såvida det inte handlar om de som ligger på skalan mellan irritation och raseri. Som regel anges deras bakgrund som bistra inbitna krigare mellan 1100-talet och fram till mitten på 1800-talet till oförmågan att uttrycka uppskattning och kärlek. Det är sant att orden ”jag älskar dig” sällan eller aldrig utbytes före eller under ett japanskt äktenskap. Men det betyder självfallet inte att man och hustru inte kan vara betuttade i varandra. Att uttrycka känslor på allmän plats uppfattas som meiwaku, alltså att man ställer till besvär för omgivningen. Av den anledningen ser man allt som oftast unga par framför en tågstation som står mitt uppe i ett uppbrott. Den som beslutat lämna den andre vet att partnern högst ovilligt ställer till en scen eller börjar storböla när en massa människor passerar runt dem. Läs mer