歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Kamakura shogunatet efter Kublai Khan

Bloggen har tidigare skrivit om Kublai Khans två försök att invadera Japan 1274 och 1281. Han gav emellertid inte upp efter det andra misslyckade försöket utan planerade ytterligare invasioner, men det instabila läget på hemmafronten innebar att de aldrig kunde verkställas. Men vad hände hos shogunatet i Kamakura efter Kublai Khan? Shogunatet skulle falla 52 år efter det sista invasionsförsöket och det är klart att Kublai bidrog till att skapa osäkerhet och fraktionsstrider bland de styrande. Men shogunatets fall är naturligtvis mer komplicerat än en direkt linje mellan mongolerna och Minamoto under Hojo regenterna. I sammanhanget måste man komma ihåg att shogun och hans styrkor faktiskt lyckades försvara Japan och förhindra en invasion. Rent militärt lyckades de således leva upp till sitt ansvar. Ändå fick det långt gående konsekvenser, följder som även senare Tokugawa shogunatet skulle ta hänsyn till i sitt styre mer än 300 år senare. Läs mer


6 kommentarer

Ashikaga Takauji – andra shogunatets grundare

Redan efter tre shoguner under det första Minamoto shogunatet hade makten förskjutits till dess regenter under Hojo klanen och efter drygt 120 år, andra decenniet under 1300-talet, var de korrumperade och missnöjet med deras styre spred sig bland klanerna ute i landet. Kejsare Go-Daigo i Kyoto såg sin chans att välta shogunatet i Kamakura och återföra den politiska makten till hovet. En av dem han lutade sig mot var Ashikaga Takauji (1305 – 1358) från Shimotsuke provins, ungefär dagens Tochigi, i sydvästra delen av prefekturen återfinns staden Ashikaga där klanen hade sina rötter. Här återfinns också Ashikaga gakko, eller Ashikaga Läroverk, som anlades redan i början av 800-talet, och det innebar att Ashikaga klanen hade förutsättningar för att rekrytera de bästa vasaller som östra Japan kunde erbjuda. Det gav honom en stark, men också självständigt tänkande armé, precis det kejsaren behövde för att slå sönder Minamoto klanen. Läs mer


4 kommentarer

Kenmu restoreringen en parentes i Japans historia

Kamakura perioden avslutas 1333 och Muromachi perioden tar sin början först 1336, det lämnar ett litet gap på tre år. I en historisk tillbakablick är tre år mer eller mindre den tid det tar att beställa en kopp kaffe, även om det är en komplicerad ironisk historia med skummad sojamjölk, smaksatt med kanel och extra shot av espresso. Dessa tre år benämns Kenmu restoreringen av japanska historiker. Kenmu efter den tideräkning som då gällde. Läs mer


6 kommentarer

Go-Daigo kejsare med makt

Japanska kejsare har antingen frivilligt eller påtvingat hållt sig borta från den prosaiska makten sedan åtminstone Nara perioden på 600-talet. Detta har naturligtvis bidragit till att institutionen överlevt inbördeskrig, invasionsförsök, revolution och ockupation, inget har bitit på deras sakrala ställning. Det finns emellertid en del undantag bland kejsarna, några som haft personliga politiska ambitioner och som agerat på dem. Läs mer