歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Japans och Koreas komplicerade relation – del 3

På frågan vad en korean är, har de en tendens att definiera sig själva i negativa termer. De är inte kineser och inte japaner utan en specifik homogen ras som avviker från andra i östra Asien. Därav följer att deras intresse för storskaliga DNA undersökningar är minst sagt ljumt, risken finns att de inte är fullt så homogena som de själva tror. Ingenstans är det här mer påtaglig än i dagens Nordkorea. Isoleringen bygger på att de rena och oförstörda inte får utblandas. Det har där även gått så långt att de kidnappat japanskor för att skaffa fram umgänge för medlemmar i Röda Armén som sökt asyl där, eftersom de inte vill blanda gamla ärkefienden Japans DNA med den inhemska. Lingvistiskt finns det ett band mellan japanska och koreanska, men det är inte lika starkt som mellan de skandinaviska språken, snarare som danska är relaterat till isländska. Problemet för koreanerna med den negativa definitionen är att den blir svår att fylla med konkret innehåll. Läs mer


Lämna en kommentar

Ashikaga Yoshizumi inklämd mellan en och samma person

Den tionde shogun i Ashikaga dynastin hette Yoshitada och den tolfte bar namnet Yoshitane, men de var en och samma person, och han har tidigare kortfattat beskrivits i en artikel kallad Dubbelshogunen. En närmare presentation av honom kommer därför när vi är framme vid den tolfte shogun. Det här inlägget skall därför behandla Ashikaga Yoshizumi som var den elfte i dynastin. Han tillträdde veckan efter han precis fyllt 14 år, en väl lovligt ung ålder för att styra ett rike kan man intuitivt tycka, men redan från åtta eller nio års ålder uppfostrades barnen i övre samhällsskiktet till att vara redo ta över efter sina fäder. Lille Chachamaru som han döptes till kom till världen 1481 och då var det norm och han var inget undantag. Läs mer


2 kommentarer

Ashikaga Yoshihisa stubinen till 100 års inbördeskrig

Den nionde shogun i Ashikaga dynastin, Ashikaga Yoshihisa, skulle, sig själv ovetandes, bli den stubin som tände Oninkriget, Onin no ran (応仁の乱) uppkallat efter Onin perioden som rådde när kriget utbröt. Oninkriget blev inkörsporten till Krigande Staters Epok, på japanska Sengoku jidai (戦国時代) de lite drygt 100 år som utgör krigarens storhetstid i japansk historia. Huvudsakligen beroende på att fadern, Yoshimasa, dels var otålig men också reproduktivt senfärdig. Rådgivarna var orolig att han aldrig skulle avla fram någon avkomma (han fick så småningom tre söner och tre döttrar) så de övertygade honom att adoptera sin lillebror, Yoshimi, så att han kunde bli arvinge. Året efter blev hustrun gravid med lille Yoshihisa och nu satt Yoshimasa med ett dilemma. Skulle han stå fast vid löftet till lillebror, eller se till att sonen tog över? Läs mer


2 kommentarer

Ashikaga Yoshimasa den kulturella shogunen

När han som sjuåring tillträdde som den 8:e shogun i Ashikaga dynastin kallades han Yoshinori, det var först långt senare han tog sig namnet Yoshimasa, det namn han är känd under för eftervärlden. Det var med Yoshimasa som Ashikaga dynastins fall inträdde i en direkt aktiv fas, men det var också Yoshimasa som efterlämnade ett arv som lever vidare ännu in i våra dagar. Som statsman var han en dilettant, men samtidigt en intellektuell och kulturell ikon. En sammansatt figur med en komplex personlighet som har paralleller till såväl Nero som Churchill. När Kyoto stod i brand under Onin kriget 1467 – 1477 föredrog han att, likt en Nero, njuta av sin trädgård i Blomsterpalatset, på japanska Hana no gosho (花の御所), endast ett hundratal meter bort från de mest intensiva striderna. Samtidigt hade han Churchills språkliga begåvning samt intellektuella bildning och han behövde också omge sig med skönhet och prakt för att stilla sitt sinne. Och precis som den engelske premiärministern drog han sig inte för att regera från sitt badkar. Välkommen till Ashikaga Yoshimasas bisarra värld. Läs mer


1 kommentar

Ashikaga Yoshikatsus död blev inledningen till sengoku perioden

Den sjunde shogun i Ashikaga ätten var Ashikaga Yoshikatsu, född 1434. Han var äldste son till Ashikaga Yoshinori, men han var också shoshi (庶子) som innebär att han inte framburits av faderns primärhustru, men då hans mor var sekundärhustru och lillasyster till primärhustrun var han, trots sina späda åtta år, den lämpligaste att föra klanens banér. Hosokawa Mochiyuki insisterade på att snabbt få honom promulgerad av kejsaren. På mindre ett par månader fick han alla nödvändiga hovtitlar som behövdes för att bli utnämnd till shogun. Men Mochiyuki avled oväntat redan två månader efter promulgeringen. Detta skulle få ödesdigra konsekvenser för Japan. Läs mer