歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Varje dynastis mest okände shogun och vad de lär oss om dagens Japan

Sedan 1185 fram till 1868 var det tre shogun dynastier som styrde Japan. De allra flesta är helt okända utanför Japan, och många är även okända för japanerna. Och ärligt talat hur mycket vet svenskar om Karl IX, Fredrik I, Karl XIII eller Oscar I? Att skriva kungabiografier är inte riktigt comme il faut längre bland svenska historiker. Efter 68-rörelsen har det uppfattats som att gå i maktens ledband och historieforskningen är numera inriktad på folkets historia och det är naturligtvis utmärkt att ämnet breddas och nya aspekter på livet förr i tiden kommer i ny dager. Önskvärt hade varit om det inte skedde på bekostnad av andra grenar inom ämnet historia. Utvecklingen i Japan är likartad. Ämnet har utsatts för två stora chocker. Först Meiji restaurationen då man önskade en uppgörelse med det föregående shogunatet som uttryck för ”ondska” och senare efter andra världskriget när ämnet helt kom att domineras av marxistisk teoribildning.

Läs mer