歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Kan Japan bli permanent medlem av FN:s säkerhetsråd?

Sverige sitter för närvarande med i FN:s säkerhetsråd. Det gör vi med ungefär 20 års mellanrum. Någon av de nordiska staterna är emellertid väldigt ofta med, det går sällan mer än några enstaka perioder utan att någon av de nordiska länderna har en plats bland de icke permanenta länderna. Säkerligen föreligger inget dokumenterat avtal länderna emellan, förståelsen är så självklar att det helt enkelt inte behövs. Nästa nordiska land som kommer att ta plats blir sannolikt Finland – om inte Island tillåts ett inträde – och det kommer att ske någon gång mellan 2025 och 2028. Det europeiska land som oftast sitter med är Tyskland. Bland de asiatiska länderna är det Japan och Indien som oftast har en plats runt det cirkulära bordet. Läs mer


2 kommentarer

Kagawa prefektur

Kagawa prefektur på nordöstra Shikoku är Japans minsta prefektur, med sina 1 861 km2 är den ungefär två tredjedelar av Blekinge län som är Sveriges minsta län. Av naturliga skäl hanteras det därför lätthändigt och med överseende i guideböcker. Det bor knappt en miljon människor i prefekturen, något mindre än i hela Skåne, och det ger en befolkningstäthet på mer än 550 inv/km2 eller 200 mer än i Stockholms län. En sådan befolkningstäthet innebär att all tänkbar service erbjuds, inte minst för resenären. Läs mer


1 kommentar

Japans historiska relationer med Korea

För närvarande är Japans relationer till Korea bättre än någonsin enligt diplomater på både sidor om Tsushimasundet. Mordet på Kim Jong-Nam har fört nationerna närmare varandra då de bägge ser incidenten som ett bevis på instabila relationer mellan den nordkoreanska militärledningen och Kim dynastin. Risken att någon sida kastar ut Nordkorea i ett utrikespolitiskt äventyr för att etablera ordning i leden anser de vara fullt rimliga. Bloggen tar med det här inlägget en närmare titt på relationerna mellan Solens och Eremiternas riken. Läs mer


2 kommentarer

Shogunen som aldrig var

Japan har haft tre shogun dynastier, det finns mer om dem här, här, här och här. Sedan har landet också haft en shogun till, som varade i tretton dagar, och därför inte riktigt räknas. Hans namn var Akechi Mitsuhide och har gått till historien som landsförrädaren och dräparen av hegemonen. Mitsuhide var mannen bakom tumultet vid Honno templet som fick Oda Nobunaga att ta sitt eget liv. Genom detta lyckades han bli utnämnd till shogun, en ära som skulle anslås honom i hela tretton dagar.

Läs mer


1 kommentar

Heike Monogatari – när skönlitteraturn hjälper oss förstå

Heike Monogatari är Japans största epos även om det strikt litteraturvetenskapligt faller lite utanför genren då det inte är författat på vers utan prosa. Anledningen är att för japanska författare var poesi traditionellt kortare stycken, även om de kunde länkas. Heike Monogatari liknas gärna vid Iliaden och författades för att reciteras som en del av den muntliga traditionen vars syfte var att lära de yngre moral och etik. Vandrande lutspelare erhöll allmosor när de samlade byns ynglingar och spelade upp berättelsen. Den ger oss också den must som saknas i dåtidens historiska dokument, och därmed bättre förståelse för den japanska medeltiden. Läs mer