歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japanska amnestins historia

Idag kröns Naruhito officiellt till Japans tenno (天皇) som vi lite felaktigt översätter till kejsare, bloggen inkluderad då det är så svenskar refererar till den japanske monarken. I samband med det benådas, eller erhåller onsha (恩赦) enligt japanskt synsätt, 550 000 brottslingar. Det är en tradition som går tillbaka till år 701 och införandet av ritsuryo (律令制) systemet. När land med lag skulle byggas insåg de också att det fanns en hel del människor som bestraffats på slumpmässiga grunder som att byråkrater ville åt någons vackra hustru eller dennes mark. Därför beslöts också att onsha skulle deklareras för en lång serie mindre allvarliga brott. Detta utvecklades till en tradition så att vid varje kejsares kröning utfärdades generella benådningar så att den nye kejsaren kunde börja på ny kula och slippa eventuellt ansvar för sin företrädares eventuella misstag. Läs mer


1 kommentar

Fujiwara Mototsune – politiskt inflytande i tusen år

Fujiwara no Mototsune (藤原基経) var Japans första kanpaku (関白), som sådan kom han att påverka Japans inrikespolitik i närmare 1 000 år. Kanpaku översätts gärna till riksföreståndare, ungefär i Axel Oxenstiernas ande, men han kan sägas vara lika mycket regent i så motto att samtliga politiska beslut som formellt fattades av kejsaren skedde i samråd, för att inte säga initiativ, med och av kanpaku. Han föddes som tredje son till Fujiwara Nagara 836, osäkert när under året, således nästan 400 år före Birger Jarl som han annars uppvisar vissa likheter med. Han fick namnet Teko (möjligen Tefuru) och adopterades bort tidigt till sin sonlöse farbror Yoshifusa som hade stark ställning i hovet och som inskolade honom i alla dess säregenheter och hemligheter. Läs mer


9 kommentarer

Ritsuryo de första japanska lagarna

Den kinesiska ortografin, på japanska kallad kanji (漢字), började smyga sig in i Japan under 400-talet, i kölvattnet följde skrivare från främst Korea. Det tog tid för japanerna själva att lära sig systemet och då det anlände i stötar från olika geografiska delar av Kina så följde de lokala uttalen av tecknen med. Lärde tvistade om det korrekta uttalet eftersom de inledningsvis användes för sitt fonetiska innehåll och inte tecknets sakbetydelse. Över tid skedde en förändring så vissa tecken behöll sin sakfunktion medan andra fortsatte att fylla en fonetisk funktion. Kort sagt; det var ett sammelsurium och mången en skrivare föredrog säkerligen det systemet då deras värde för makthavarna ökade. Men japanerna fortsatte att förändra systemet så att det bättre skulle gå ihop med såväl fonetiska som syntaktiska och grammatiska aspekter av språket. Kejsaren var den ivrigaste påhejaren, medveten om att skriften skulle utöka hans förmåga till maktutövning och i förlängningen förstora hans rike. Läs mer


1 kommentar

Slaveriets historia i Japan

På modern japanska heter slav dorei och slaveri blir doreisei, en sexslav av det frivilliga slaget däremot kallas toranoko som är tigerunge, egentligen ett uttryck för något värdefullt, tigermamman må vara farlig men behandlar sina ungar med varsamhet, ungefär som en skicklig dominatris. Det ofrivilliga slaget benämns ianfu och är en eufemism eftersom det ordagrant betyder ”trygghetsfru”. De senare utgör ett diplomatiskt problem mellan Japan och Sydkorea sedan slutet av andra världskriget. Idag tar bloggen en närmare titt på slaveriets historia i Japan. Läs mer


1 kommentar

Historiska perioder är geografiska

Varje lands historia indelas i olika perioder, det kan vara sådant som Wasaätten, stormaktstiden, vikingatiden eller bronsåldern. Indelningar som förvisso kan kritiseras för att vara godtyckliga eftersom den historiska utvecklingen nästan aldrig är revolutionär, inte ens revolutioner är revolutionära utan består även de av olika faser. Det går inte att fastställa ett exakt datum för den industriella revolutionen, men man kan konstatera att ångmaskinen bidrog till den och att över tid kom den att helt förändra samhällets struktur och hur vi arbetar. Även japanska epoker är ur den aspekten godtyckliga, men de är geografiskt avgränsade och av den anledning tydligare i konturen. Läs mer