歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Covidinsatsernas extremer

Idag, den 17 november 2020, är det exakt ett år sedan Patient Zero i Covid-19 uppspårades, en 55 år gammal man som besökt djurmarknaden i Wuhan. Resultatet medförde att 2020 blev ett år då livet emellanåt kunde upplevas som en nära döden upplevelse. Mänskligheten gjorde det den är bäst på, den anpassade sig till en ny verklighet och Darwins gamla utsaga om att de ”lämpligaste överlever” visade sig än en gång vara sannfärdig. Äldre och de med underliggande sjukdomar var de första att stryka med, men som brukligt är bland virus muterar de för att finna nya bärare, det senaste är danska minkar som drabbats. Mitt i allt elände har pandemin också fört med sig att vi getts möjlighet att spana in genom ett panoramafönster i maktens inre. Den har nämligen totalt dominerat alla politiska beslut, oavsett nation, som genomdrivits under det gångna året. Läs mer


Lämna en kommentar

Den representativa demokratins implosion

Vissa ord i språket definierar en kollektiv ångest; Orwelliansk, kafkaartad, sadistisk och det äldsta av dem alla, machiavellisk. Det må vara ett tveksamt legat att personligen associeras till dessa former av hjälplöshet, även om ärat namnet flyger över jorden. Just machiavellisk var ett ord som flöt upp i samband med att jag beskådade den politiska teater som var debatten mellan Donald Trump och Joseph Biden. Internet innebar att jag samtidigt med att jag avnjöt några donuts och nybryggt kaffe, kunde förfäras med flera hundra miljoner av mina medmänniskor över det spektakel som utspelade sig i Cleveland. Den florentinske tänkaren och filosofen Niccoló Machiavelli satte redan under tidigt 1500-tal sina tankar kring statskonsten på papper i boken Il Principe på svenska översatt till Fursten, och den första lärobok som studenter i statsvetenskap konfronteras med. Hans tankar om moralens frånvaro i staten, och därmed dess styre, är det som vägledde Europas framväxande politiska karta när kontinenten inträdde i renässansens tidevarv. Om politiska ideologier används för att locka väljare till urnorna är det Machiavelli som viskar i politikernas öron hur de skall hålla fast vid makten. Sällan har det utställts så naket som den 30 september 2020 (den 29:e lokal tid). Läs mer


Lämna en kommentar

Abes efterträdare

I samma ögonblick som premiärminister Abe Shinzo tillkännagav att han tänkte träda av inledde japanska media omedelbart en intensiv spekulation kring vem hans efterträdare kunde tänkas bli. Ett antal ledande figurer utkristalliserades snabbt, i vissa fall mot sin vilja. Att efterträda den premiärminister som suttit längst i Japans politiska historia är av naturliga skäl inget tacknämligt uppdrag, alla jämförelser bakåt hamnar snabbt i skugga. Det taktiskt kloka är att låta någon mer lättlurad dumskalle ta över först så att framtida jämförelser kommer i bättre dager, samtidigt måste man då se till att omge henom med stabila rådgivare så nationen inte fullständigt går åt skogen under ämbetsperioden, som i detta fall ändå knappast blir längre än ett år då partiet formellt måste välja ny partiordförande om ett år enligt stadgarna. Läs mer


Lämna en kommentar

Avgående premiärminister Abe Shinzo den tredje som avsatt spår i historien

Tidigare under försommaren blev han premiärministern som tjänstgjort längst i Japan, och i måndags blev han det i termer av kontinuerlig tid då han tjänstgjorde 2006–07 också. Idag fredag tillkännagav han på en presskonferens att han nu träder tillbaka med hänvisning till hälsoskäl, problem han också hade när han avgick 2008 då han led av ulcerös kolit, en kronisk inflammation i tjock- och ändtarm. Samtliga japanska dagstidningar har utkommit med extranummer, ett exempel ses här bredvid. Abe Shinzos långa ämbetsperiod innebär också att han avsatt djupare historiska spår än de flesta japanska premiärministrar. Ungefär som Yoshida Shigeru och Hara Kei, precis som dessa är han en av få som innehaft ämbetet mer än en gång. Abenomics är en term som intimt knyts till honom, men det gäller också konstruktionen Abenomask. Abes eftermäle kommer nämligen att förbindas med Covid-19, oavsett vad han själv skulle önska. Läs mer


Lämna en kommentar

Trump II och Asien

Republikanska partiet avslutar för närvarande sitt virtuella partikonvent där Donald Trump ohämmat hyllas av familjemedlemmar och sin lismande vice-president. Medan hans brorsdotter publicerat en svidande psykologisk vidräkning och hans syster har omtalat hans kompletta brist på empati. Till den blandade bilden hör att Joe Biden för närvarande leder i opinionsundersökningarna med ungefär samma siffror som Hillary Clinton gjorde vid denna tidpunkt. En ledning som var så stor att de flesta medier redan tagit ut segern i förskott, precis som kretsen kring Trump innan Steve Bannon kom med i leken. Medierna verkar vara på väg att upprepa sig. Frågan är om Trump kan plocka fram en ny Bannon och vända på utvecklingen. Historien har onekligen visat att det inte går att räkna ut honom i förskott. Läs mer