歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Socialdemokraterna på väg mot 18 %

Understundom lämnar bloggen helt sitt ”mission statement” och trampar in på domäner som ligger långt utanför dess ambitioner. Denna artikel är ett sådant tillfälle. Den skall nämligen behandla tillståndet i Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP). Full disclosure som amerikanerna säger, bloggen har sällan röstat på dem, huvudsakligen då i landstings- och kommunalval. Uppenbarligen är jag inte en del av deras fanclub, men jag har stor respekt för rörelsen och dess förmåga att styra Sverige. Trots mina borgerliga böjelser måste jag – om än aningen motvilligt – erkänna att SAP har en inneboende förmåga att hålla ordning på landet och nå fram till lösningar som gagnar stora delar av befolkningen. Under min okyssta ungdom var jag inbiten ordförande i en MUF förening i en kommun med remarkabel moderat dominans. Sedan dess har jag – förhoppningsvis – uppnått en mera nyanserad syn på den politiska utvecklingen. Är det något som stör mig idag är det ideologisk dogmatik framförd bakom partistiska skygglappar. Vare sig den kommer från mina gamla partikolleger inom moderaterna eller hos veganska miljöpartister, bag-in-box entusiastiska vänsterpartister, barkdoftande Lööfentusiaster, järnrörssvingande sverigedemokrater, knäböjande kristdemokrater eller förstamajdemonstrerande socialdemokrater. Någon läsare noterar säkert att jag inte nämnde Sabunihyllande liberaler, och det beror på att de inte är tillräckligt enade för att agera dogmatiskt. Artikeln skall därför handla om något så pragmatiskt som partiledarskifte inom SAP. Läs mer


Lämna en kommentar

Kamakura shogunatet efter Kublai Khan

Bloggen har tidigare skrivit om Kublai Khans två försök att invadera Japan 1274 och 1281. Han gav emellertid inte upp efter det andra misslyckade försöket utan planerade ytterligare invasioner, men det instabila läget på hemmafronten innebar att de aldrig kunde verkställas. Men vad hände hos shogunatet i Kamakura efter Kublai Khan? Shogunatet skulle falla 52 år efter det sista invasionsförsöket och det är klart att Kublai bidrog till att skapa osäkerhet och fraktionsstrider bland de styrande. Men shogunatets fall är naturligtvis mer komplicerat än en direkt linje mellan mongolerna och Minamoto under Hojo regenterna. I sammanhanget måste man komma ihåg att shogun och hans styrkor faktiskt lyckades försvara Japan och förhindra en invasion. Rent militärt lyckades de således leva upp till sitt ansvar. Ändå fick det långt gående konsekvenser, följder som även senare Tokugawa shogunatet skulle ta hänsyn till i sitt styre mer än 300 år senare. Läs mer


Lämna en kommentar

Den japanska vänsterextremismens historia

Medlemmar av Röda Armén i Pyongyang

I en tidigare artikel tog bloggen upp högerextremismens historia, i denna tittar vi närmre på den andra sidan av spektret. Socialism och dess revolutionära gren, kommunism, är yngre läror och de var fortfarande under utveckling när Iwakura Tomomi gav sig ut på sin mission att lära sig från västvärlden. Dessutom var de mer fokuserade på pragmatiska förändringar av teknisk natur, men det innebar förstås inte att det bland deltagarna även fanns de som intresserade sig för filosofiska och politiska inriktningar. En av dem var Fukuchi Ochi som första gången redan medföljde den nästan tio år tidigare, men betydligt mindre kända missionsresan under Takenouchi Yasunori. Hemkommen försökte han övertyga de styrande om att vad Japan behövde för att kunna stå emot västmakterna var egalité. Läs mer


Lämna en kommentar

Nudelpolitikens historielöshet

Svenska språket har berikats med ett nytt ord; nudelpolitik. Med det menas enligt upphovsmannen ”att raljera om tystnadskultur och flyktinglobbyister är politikens snabbnudlar: Det gör snabbt att värma men smakar inte särskilt bra och har absolut noll näringsvärde”. Bloggen har tidigare behandlat de olika nudelsorterna i detta inlägg. Syftet är således inte att värma upp de resterna igen. Låt oss istället titta på nudlarnas historia för att få en bättre uppfattning om huruvida de är smaklösa och har ”noll näringsvärde”. Av rubriken har läsaren säkert redan förstått att påståendet inte direkt grundar sig på gedigen historicitet. Läs mer


1 kommentar

Fujiwara Mototsune – politiskt inflytande i tusen år

Fujiwara no Mototsune (藤原基経) var Japans första kanpaku (関白), som sådan kom han att påverka Japans inrikespolitik i närmare 1 000 år. Kanpaku översätts gärna till riksföreståndare, ungefär i Axel Oxenstiernas ande, men han kan sägas vara lika mycket regent i så motto att samtliga politiska beslut som formellt fattades av kejsaren skedde i samråd, för att inte säga initiativ, med och av kanpaku. Han föddes som tredje son till Fujiwara Nagara 836, osäkert när under året, således nästan 400 år före Birger Jarl som han annars uppvisar vissa likheter med. Han fick namnet Teko (möjligen Tefuru) och adopterades bort tidigt till sin sonlöse farbror Yoshifusa som hade stark ställning i hovet och som inskolade honom i alla dess säregenheter och hemligheter. Läs mer