歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


6 kommentarer

Ashikaga Takauji – andra shogunatets grundare

Redan efter tre shoguner under det första Minamoto shogunatet hade makten förskjutits till dess regenter under Hojo klanen och efter drygt 120 år, andra decenniet under 1300-talet, var de korrumperade och missnöjet med deras styre spred sig bland klanerna ute i landet. Kejsare Go-Daigo i Kyoto såg sin chans att välta shogunatet i Kamakura och återföra den politiska makten till hovet. En av dem han lutade sig mot var Ashikaga Takauji (1305 – 1358) från Shimotsuke provins, ungefär dagens Tochigi, i sydvästra delen av prefekturen återfinns staden Ashikaga där klanen hade sina rötter. Här återfinns också Ashikaga gakko, eller Ashikaga Läroverk, som anlades redan i början av 800-talet, och det innebar att Ashikaga klanen hade förutsättningar för att rekrytera de bästa vasaller som östra Japan kunde erbjuda. Det gav honom en stark, men också självständigt tänkande armé, precis det kejsaren behövde för att slå sönder Minamoto klanen. Läs mer


4 kommentarer

Kenmu restoreringen en parentes i Japans historia

Kamakura perioden avslutas 1333 och Muromachi perioden tar sin början först 1336, det lämnar ett litet gap på tre år. I en historisk tillbakablick är tre år mer eller mindre den tid det tar att beställa en kopp kaffe, även om det är en komplicerad ironisk historia med skummad sojamjölk, smaksatt med kanel och extra shot av espresso. Dessa tre år benämns Kenmu restoreringen av japanska historiker. Kenmu efter den tideräkning som då gällde. Läs mer