歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Japansk stiliserad teater sedan 1300-talet, nu med anime figurer

Scen ur ett Noh skådespel

Traditionell japansk teater är stiliserad och därmed, åtminstone för västerlänningar men även de flesta moderna japaner, en förvärvad smak. Utan insikt i teaterns form och avsikt är det svårt att tillgodogöra sig ett drama. Trots sin historiska rikedom och kulturella egenhet får traditionell japansk teater nästan inget statligt kulturstöd, kan den inte attrahera åskådare kommer den att dö ut. Västerländska dramer spelas också i japansk översättning, men utanför Tokyo och till viss del Osaka är det sällan de sätts upp. Traditionell japansk teater livnär sig därför till stor del av landsbygden. Läs mer