歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Nagai Kafu – ludrens bäste vän

Hans namn var Nagai Sokichi men skrev under namnet Nagai Kafu och i Sverige är han tyvärr inte särskild känd. En sökning på Kungliga Biblioteket visar att två tredjedelar av materialet är på japanska, sedan finns det lite på engelska och någon enstaka på franska. Han blev känd utanför Japan under 50-talet, dåtidens moraliska värderingar bidrog säkert till att svenska bokförlag valde bort honom och inom den svenska kulturradikalismen har det aldrig funnits någon som haft den intellektuella kraften att lära sig språk bortom engelska och franska. Dåtidens, fåtaliga, borgerliga kulturskribenter hukade sig i ständigt defensiva positioner. Men det är mycket tack vare Kafu vi har en utomordentligt gedigen inblick i Tokyos demi-monde under första halvan av 1900-talet. Läs mer


1 kommentar

Ricky Gervais fungerar inte i Japan, men det är inte hans fel

Bloggen har i tidigare inlägg försökt förklara skillnaderna mellan humor i Japan och den vi har i den judeo-kristna västvärlden. Ricky Gervais har turnerat världen runt med sin ståupp show Humanity som släppts på Netflix. Gervais som skapat succéer som The Office, Extras och Derek är allmänt erkänd som en tänkande komiker, skämten är sällan ytliga utan han ger sig gärna i kast med existentiella frågor och är helt orädd när det gäller kontroverser. Hans form för humor går inte hem i Japan och detta inlägg skall försöka förklara varför. En förklaring som inte har ett skvatt med språkförbistringen att göra. Läs mer