歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Trädgårdsmästarna var Japans första spionorganisation

De kallades oniwaban (御庭番) som ordagrant är ”trädgårdsväktare” och formellt var de anställda för att bevaka shoguns trädgårdar på Edo borg, men där syntes de sällan till. Det finurliga var att shogun hade borgar även utanför Edo, och det gjorde att de kunde resa runt i riket under täckning av att de skulle se till trädgårdar på andra borgar. Det hade funnits inspektörer tidigare med uppgift att resa runt i Japan och rapportera tillbaka till shogun, dessa kallades metsuke (目付) och ometsuke (大目付) om de var seniora eller skötte relationerna med daimyo som hade stora domäner. Under 1600-talet var de viktiga makthavare, men i takt med att deras positioner gick i arv till sönerna fyllde de sina arbetsuppgifter med allt mindre väsentligt och besvärligt innehåll. Shogun fick inte längre den information han behövde från dem. Åttonde shogun, Tokugawa Yoshimune avstod från att reformera dem, risken fanns att de istället började informera daimyo om förhållandena i Edo borg, i stället för tvärtom (några hade redan trampat in på den stigen). Istället beslöt han att det fanns ett behov av onmitsu katsudo (隠密活動) eller ”sekret agerande”. Tanken var att de skulle fara runt i riket och rapportera om stämningar, vad folk sade om shogun och Edo, vilka de lokala problemen var och hur deras daimyo hanterade situationen. Läs mer


2 kommentarer

Monogamishogunen

Den tionde shogun i Tokugawa klanen hette Tokugawa Ieharu. Han var sonson till den åttonde shogun, mera känd som risshogunen, och son till den nionde som gick under epitetet kisshogunen, och levde mellan 1737 och 1786 och satt som shogun från 1760 till sin död. Farfadern var mycket förtjust i Ieharu och tog personligen del i en stor del av hans uppfostran, ytterst ovanligt vid den här tiden. Men när Yoshimune gick bort följde fadern traditionen att lämna över sonen till vasaller och deras hustrur och barnflickor. Läs mer


Lämna en kommentar

När det abstrakta är frånvarande

Svensk skoldebatt framstår som PISA fixerad, åtminstone med ett perspektiv utifrån. Med den utgångspunkten kommer svensk skolutbildning att alltid framstå som underlägsen de konfucianska samhällena. Auktoritetstro, råpluggande och faktainsamling är de dominerande inslagen som utbildningssystemen roterar runt. Ett synsätt optimerat för de prov PISA undersökningarna genomför. Källkritik, genusperspektiv, sokratisk metod och kritiskt tänkande blinkar frånvarande. I Japan är det lätt att se konsekvenserna av deras skolkande. Läs mer


Lämna en kommentar

Tidsanda eller individer? Historisk jämförelse.

En av de stora filosofiska frågorna bland historiker är i vilken grad individer påverkar historien och i hur grad tidsandan är ansvarig för utvecklingen. När det gäller Europas historia ligger nationerna tätt och samröret mellan såväl folk som ledare är intensivt så idéer sprids snabbt, något som försvårar gränsdragningen mellan individ och tidsanda. Av den anledningen är Japan ett intressant jämförelseobjekt eftersom samröre var obefintligt och landet var geografiskt isolerat. Dagens inlägg är en jämförelse mellan utvecklingstrenderna i Europa och Japan. Läs mer


9 kommentarer

Yoshimune var den mest lyckade shogunen under Edo perioden

Tokugawa Ieyasu var tillräckligt förutseende när det gällde klanens överlevnad då han lät sina tre yngsta söner etablera egna kadettklaner, de s.k. Tre Ärevördiga Husen eller gosanke på japanska. Hans sonson Tokugawa Iemitsu stadfäste deras roll som de som skulle förse riket med en shogun i händelse av att stamgrenen saknade manlig arvinge. Första gången det skedde var 1716 då Tokugawa Yoshimune, vid tidpunkten daimyo över Kii, eller nuvarande Wakayama prefektur söder om Osaka. 1712 dog dåvarande shogun Tokugawa Ienobu som efterträddes av sin 3 år gamla son Tokugawa Ietsugu och shogunatet kom att i realiteten styras av en kabal ärkekonservativa konfucianister under ledning av Arai Hakuseki, en situation som Ieyasu till varje pris velat undvika. Ietsugu dog endast sju år gammal något som skeptikerna bland historikerna ser som väl lämpligt, men några bevis för att han togs av dager existerar inte. Ienobus övriga söner var alldeles uppenbart för unga och kadettgrenarna samlades nu för att enas om en ny shogun. Valet föll på Tokugawa Yoritaka som nu tog sig namnet Yoshimune och valet skulle visa sig vara en fullträff. Läs mer