歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Honshus historia

Går det att separera Honshus historia från Japans? Lätt är det naturligtvis inte då Honshu (本州) ordagrant Huvudprovinserna, sedan historien nedtecknats likställts med Japan. Men det finns element i den historiska utvecklingen som inte spillt över till de andra öarna och utifrån principen att eliminera sådant som inte varit landstäckande går det att få fram något slags berättelse som är specifik för ön. Av Japans totala yta utgör Honshu med sina 227 960 km² marginellt mer än 60 % av Japans totala yta, och historiskt utgjorde det 80 % av all mark (före integrationen av Hokkaido och det geografiskt tämligen obetydliga Okinawa) och med sina mer än 104 000 000 invånare är 82 % av japanerna bosatta där. Det är således aningen mindre än Norrland, men det bor 102 gånger fler människor där. Att det mesta av det vi betraktar som Japans historia har utspelat sig på Honshu är således inget att förvånas över. Läs mer


4 kommentarer

Yamagata prefektur

Yamagata prefektur är en av Japans snörikaste prefekturer belägen längst västerut i Tohoku regionen. Det är inte ovanligt att det ligger tre meter snö under vintern, och kommer man upp i bergen kan man uppmäta upp till åtta meter. Det har självfallet gjort området populärt bland japanska skidentusiaster, och på senare år kommer det många skidturister från övriga Asien. Det har blivit något av ett japanskt Kitzbühel. Vintern kan upplevas som en dröm, inte minst med tanke på tillgången till heta källor, att bada i en sådan utomhus på vintern är antitesen till ett svenskt bastubad eftersom du tar dig igenom kylan naken för att stiga ned i ett het bad. Sommaren däremot är osedvanligt fuktig och temperaturer över 30 grader är ingen ovanlighet. 1933 uppmättes 40,8 grader, ett japanskt rekord som stod sig fram tills för ett par år sedan. Men då tyfoner tvingas ta vägen upp över de japanska alperna, den bergsrygg som löper mitt igenom Honshu, är det endast lågtrycksrester som återstår när den ankommer. Läs mer


3 kommentarer

Iwate prefektur

Iwate prefektur är Japans mest glesbefolkade prefektur. 83,8 pers/km2 innebär ändå att det endast är Skåne och Stockholms län som är mer tättbefolkat än Iwate, således en god illustration på just hur tättbefolkat Japan är. Anledningen är naturligtvis att ytan är stor, 15 275 km2 gör det till Japans näst största prefektur, ungefär en femtedel av Hokkaido. Således mindre än såväl Gävleborg som Värmland, men aningen större än saligt insomnade Älvsborgs län. Den andra orsaken är att det ligger högt upp i norr på Honshu, den japanska huvudön. Läs mer


1 kommentar

Japan bedriver svensk flyktingpolitik i förebyggande syfte

Bloggen har i tidigare inlägg nämnt att Japan tog sig i kragen och mer än fördubblade sitt flyktingmottagande till 27 personer. Närmast rekordartat. En generositet mot sina medmänniskor som inte känner några gränser. Den som tror att bloggen gör en seriös inlaga bör lämpligen avsluta sitt läsande här. Det kommer nämligen bara att bli värre. Den som eventuellt planerar att resa till Japan i samband med Tokyo olympiaden 2020 blir övertygade om att bloggen och Donald Trump röker samma starka tobak enligt Carl Bildts analys. Bloggen försäkrar att senast det hände var Bildt elevrådsordförande. Läs mer


7 kommentarer

Aomori prefektur

Aomori har privilegiet att inte ha varit något innan det blev prefektur. De norra provinserna, Dewa och Mutsu var jättelika och för att få balans bland prefekturerna när de skapades i ingången av Meiji perioden valde man att dela upp provinserna i ett flertal prefekturer. Aomori betyder ”grön skog” och området kännetecknas av mycket barrskog som ju är grön året om. Innan Hokkaido inkorporerades i Japan var Aomori landets nordligaste spets. Läs mer