歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Buddhismens historia i Japan

Av de tre stora världsreligionerna, kristendom, islam och buddhism, är islam den yngsta och buddhismen den äldsta. Siddharta Gautama levde 450 år före Kristi födelse, medan Muhammed såg dagens ljus runt 570 år efter stallet i Betlehem. Ungefär runt den tid som buddhismen anlände i Japan. Buddhismen är starkt koncentrerad till södra och östra Asien. I länder som Thailand, Kambodja, Laos och Myanmar ligger antalet följeslagare över 90 %. Gautama föddes i Indien och religionen spred sig österut, av rent geografiska skäl innebar det också att den anlände sent till Japan. I princip krävdes det nästan tusen år, något långsammare än för kristendomen att nå de nordiska breddgraderna. Detta inlägg tar en närmare titt på hur buddhismen utvecklats i Japan, var förvarnad det är 1 500 år som skall täckas. Läs mer


2 kommentarer

Självmordets filosofi

Sokrates, Plato, Descartes, Rousseau, Milton och Marx är säkerligen bekanta namn för de flesta. Exakt vad de gjort och sagt kanske inte är kristallklart för alla, men att de haft stort inflytande på hur vi över årtusenden byggt och valt att organisera våra samhällen vet nog de flesta. Hayashi Razan, Yamazaki Anzai, Toju Nakae, Prins Shotoku, Kukai, Honen, Shinrai och Dogen är nog inte alls lika bekanta namn. Men de har haft precis samma inflytande på hur japanerna valt att organisera och bygga sitt samhälle. Våra prioriteringar, syn på oss själva som individer, roll och ansvar i samhället och våra relationer till andra kanske inte skiljer sig så mycket på ytan, men under den finns djupa raviner som separerar oss. Läs mer