歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japans försämrade relationer till Korea

Är Japans relationer med Korea i utförsbacken? Historiskt har nationernas förhållande varit volatilt, från 500-talet och framåt hjälpte den japanska kejsaren Paekche – ett av tre koreanska riken – att stå emot erövringsförsök från de andra två. På 700-talet kunde de inte stå emot längre och västra Japan blev ett enda stort flyktingläger då de erövrade gjorde vad de kunde för att undkomma. Det gav Japan ett stort antal skriftlärde. I slutet av 1500-talet försökte Toyotomi Hideyoshi sig på att erövra Korea, men när han avled smet japanerna hem, de förstod aldrig riktigt vad de hade att göra där. Under 1600-talet och framåt skickade koreanska kungar ambassader till Japan för att gratulera varje ny shogun till sitt tillträde. I slutet av 1800-talet stred Japan mot Ryssland och Kina om herraväldet över Korea och avgick med segern. Först var Korea ett protektorat och när de opponerade sig mot det kolonialiserade Japan helt sonika halvön. Det delade Korea har sedan krigsslutet utgjort ett särskilt problem för Japan. Just nu mer än det brukar. Läs mer


2 kommentarer

Konsten att stänga av ett rike

I ett tidigare inlägg påvisade bloggen konsekvenserna av att Japan isolerade sig under lite mer än 200 år. I detta är tanken att närmare förklara processen som ledde till beslutet för avstängningen. Exakt när avstängningen sker tvistar de lärde om, några menar att det var 1635 när de stängde in portugiserna på den konstgjorda ön Dejima andra att 1639 är en bättre startpunkt eftersom det var då de förbjöd nanbansen (南蛮船), de ”södra barbar fartygen” som var deras samlingsnamn på portugisiska och spanska handelsfartyg, att angöra japansk hamn. Även så skulle det dröja till 1641 innan portugiserna helt deporterades. Vid denna tid användes aldrig begreppet sakoku (鎖国), det stängda eller slutna riket. Istället talades det om heiyo no minori (閉洋の御法) eller lagen om de låsta haven. I diskussionerna mellan Tokugawa Iemitsus rådgivare användes begreppet rojo (籠城) som är ”cernerad borg” enär de knappast förväntade sig att någon skulle försöka storma och invadera Japan. Läs mer


1 kommentar

Carl von Linnés tolkning av japanska gav oss ginkgo trädet

Den sista stora affären mellan Japan och Europa innan landet principiellt stängde sina hamnar för handel med västerlandet var ett antal kanoner som Tokugawa Ieyasu beställde från England och Holland. Han utnyttjade dem skickligt i belägringen av Osaka borg vintern 1614 och sommaren 1615. Även om han överskattat deras förmåga när det gällde att krossa borgmuren. Hamnarna stängdes och portugiser och spanjorer fick återvända till Europa. Engelsmännen stängde frivilligt sin handelsstation i Hirado och holländarna accepterade att bli flyttade till en solfjäderformad konstgjord ö i Nagasakis hamninlopp som kallades Dejima, ungefär ”utstickande ön”. Det skulle dröja nästan 250 år innan hamnarna öppnades igen. Läs mer


12 kommentarer

Siden kostade Ryukyus oberoende

Japan är känt för att ha varit ett stängt rike under mer än 200 år. Undantaget som alltid nämns är den handel som tilläts med Holland via deras handelsstation i Nagasaki hamn. Det där är en typisk eurocentrisk syn, den utgår från att Europa utgör världens mitt (se närmsta karta) och att allt som inte har att göra direkt med Europa i princip är ointressant. Sanningen är att japanerna var måttligt intresserade i holländska produkter, det holländarna huvudsakligen handlade med i Japan var produkter de plockat upp på resan dit från andra länder i Asien. Läs mer


8 kommentarer

Tsushima – inklämd mellan Japan och Korea

För den som är bekant med Japans geografi så vet man att Honshu, Hokkaido, Kyushu och Shikoku är huvudöarna i storleksordning. Kan man dessutom lite av historien vet man att Hokkaido inte blev en del av Japan förrän under 1800-talets andra hälft. Det hade i princip lika väl kunnat vara en del av Ryssland. Okinawa och Iojima (Iwo Jima) är andra öar som läsaren antagligen är bekant med.

Det karga Tsushima

Läs mer