歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Honshus historia

Går det att separera Honshus historia från Japans? Lätt är det naturligtvis inte då Honshu (本州) ordagrant Huvudprovinserna, sedan historien nedtecknats likställts med Japan. Men det finns element i den historiska utvecklingen som inte spillt över till de andra öarna och utifrån principen att eliminera sådant som inte varit landstäckande går det att få fram något slags berättelse som är specifik för ön. Av Japans totala yta utgör Honshu med sina 227 960 km² marginellt mer än 60 % av Japans totala yta, och historiskt utgjorde det 80 % av all mark (före integrationen av Hokkaido och det geografiskt tämligen obetydliga Okinawa) och med sina mer än 104 000 000 invånare är 82 % av japanerna bosatta där. Det är således aningen mindre än Norrland, men det bor 102 gånger fler människor där. Att det mesta av det vi betraktar som Japans historia har utspelat sig på Honshu är således inget att förvånas över. Läs mer


Lämna en kommentar

Kofun Japans gravperiod

Mellan 300-talet och inledningen av 700-talet infaller en period som japanska historiker kallar Kofun jidai (古墳時代) som betyder urmodiga gravars epok. Enligt kinesiska källor så sägs det att de första japanska storgravarna anlades ungefär 250 A.D. och även om de till formen delvis avviker från samtida koreanska gravar, finns det också stora likheter innehållsmässigt. En viktig skillnad är att de japanska är betydligt mer storslagna. De ger nästan intrycket av att vara konstruerade för att imponera på besökare från det asiatiska fastlandet. Avståndet mellan Pusan i sydligaste Korea och Fukuoka på andra sidan är ganska exakt 130 km, med utmärkt möjlighet till övernattning och bunkring på Tsushima mellan länderna. Inte ens med de rudimentära flytetyg som stod till buds för dåtidens människor var det en oöverkomlig sträcka. Japanska gravar är kanske den tydligaste kopplingen till fastlands Asien. Läs mer


4 kommentarer

Kagawa prefektur

Kagawa prefektur på nordöstra Shikoku är Japans minsta prefektur, med sina 1 861 km2 är den ungefär två tredjedelar av Blekinge län som är Sveriges minsta län. Av naturliga skäl hanteras det därför lätthändigt och med överseende i guideböcker. Det bor knappt en miljon människor i prefekturen, något mindre än i hela Skåne, och det ger en befolkningstäthet på mer än 550 inv/km2 eller 200 mer än i Stockholms län. En sådan befolkningstäthet innebär att all tänkbar service erbjuds, inte minst för resenären. Läs mer


5 kommentarer

Matriarkatet grunden för den japanska nationalstaten

Modern tolkning av drottning Himiko

Den japanska staten, eller kungariket Yamato i kinesisk och koreansk historieskrivning, tillkom gradvis någon gång mellan drottning Himiko mellan 250 och 300 e.Kr. och den kvinnliga kejsaren Suiko runt inträdet i det sjunde århundradet. Mycket tyder därför på att ursprunget till statsbildningen låg hos ett matriarkat. Detta var egentligen inget unikt för Japan, schamaner, översteprästinnor och Omiko utövade ett starkt religiöst och därmed intellektuellt inflytande på många platser i världen under denna tidsepok. Beroende på kultur betraktas solen som en gudinna lika ofta som en gud. I tider med oerhört stor spädbarnsdödlighet är det inte underligt att kvinnor som föder starka barn som överlever får förhöjd status, socialt manifesterad darwinism skulle man kunna kalla det. Idag tar bloggen en titt på teorier för hur Japan blev en nationalstat. Läs mer


4 kommentarer

Fukui prefektur

Fukui prefektur uppstod genom att provinserna Wakasa och Echizen slogs samman till den nya prefekturen 1871. Fukui ligger på det som kallas Japans baksida och vetter mot Japanska havet. Det är drygt 4 000 km2 stort, lite mindre än Östergötland och här bor endast 800 000 japaner. Det ligger egentligen inte särskilt långt från Kyoto, men då man skall över ett bergsmassiv är det en lång och tröttande resa. Prefekturen drar av den anledningen inte överdrivet starka turistströmmar. Det är en av få platser i Japan man funnit skelett efter dinosaurer. Släkten Matsudaira var daimyo i de båda provinserna, alltså i rakt nedåtstigande led från Tokugawa Ieyasu så domänerna behandlades alltid välvilligt av shogunatet. Läs mer