歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Fukui prefektur

Fukui prefektur uppstod genom att provinserna Wakasa och Echizen slogs samman till den nya prefekturen 1871. Fukui ligger på det som kallas Japans baksida och vetter mot Japanska havet. Det är drygt 4 000 km2 stort, lite mindre än Östergötland och här bor endast 800 000 japaner. Det ligger egentligen inte särskilt långt från Kyoto, men då man skall över ett bergsmassiv är det en lång och tröttande resa. Prefekturen drar av den anledningen inte överdrivet starka turistströmmar. Det är en av få platser i Japan man funnit skelett efter dinosaurer. Släkten Matsudaira var daimyo i de båda provinserna, alltså i rakt nedåtstigande led från Tokugawa Ieyasu så domänerna behandlades alltid välvilligt av shogunatet. Läs mer