歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


5 kommentarer

Shingon, krigare, zen och samurajer

Sent igår natt ankom ett missiv medelst elektronisk distribution till bloggens brevlåda. Det sker inte så ofta, så nyfikenheten – och inte minst glädjen var stor – dessutom var det från en av bloggens mer ståndaktiga läsare. Så det var med spända förväntningar jag tog del av innehållet. Och det var ett bra innehåll, en reflektion som visar att läsaren följer med i bloggens utveckling, men också med en tanke som fick bloggen inse att det är inte alltid så lätt att få igenom sitt budskap. Så läsaren får med detta inlägg svar på sin reflektion, ett svar som bloggen tror intresserar även andra läsare. Vi inleder med missivet. Läs mer


1 kommentar

Utländskt ursprung men japansk kultur

Japan beskrivs gärna som en unik kultur, ett örike längst ut i öster som isolerade från omvärlden getts möjlighet att utveckla en helt unik kultur. I själva verket har de tagit det mesta av sin anrika kultur från det asiatiska fastlandet, främst Kina, men till del också från Korea. Den moderna kulturen tar från USA. Det som egentligen gör japansk kultur unik är deras förmåga att anpassa och omforma det de tar till sig, de ser främmande kultur som en klump lera som bör omformas till deras egna prioriteringar. Med detta inlägg granskar bloggen hur japansk kultur skiljer sig från det ursprung det inlånats från.

Läs mer


2 kommentarer

Zen ett slags japansk filosofi

Japan, till skillnad från Kina, har inte lämnat några märkbara efterlämningar i filosofins historia. Frågor om vad sanning, värderingar, kunskap, sinne och förnuft är har aldrig fångat japanernas intresse och det får exempelvis direkta efterverkningar i språket och deras historiesyn. Abstrakta logiska resonemang är oerhört svåra att föra på japanska, de föredrar konkreta situationer med objektiva värderingsgrunder. Adjektiv i komparativ form används därför antingen som rena fakta (Kina är större än Japan) eller som rent subjektiva värderingar ([jag tycker att] sushi är godare än yakitori), men aldrig som generaliseringar (koreanskor är vackrare än japanskor). Istället frågar de sig saker, mycket tack vare Zen buddismens inflytande, frågor som västerlänningar finner meningslösa då de saknar ett korrekt svar.
Läs mer