歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Palatskuppen i Nissan

Det hela tog sin märkliga början strax efter solnedgång. På radion sades det att ordföranden i Nissan Motors och Mitsubishi Motors, samt VD för Renault, stod ”inför förestående arrestering” för brott mot ”finanslagarna”. Initialt utgick alla från att han varit involverad i något slags insiderhandel. Carlos Ghosn (s:et är ljudlöst) är fransk-brasiliansk-libanesisk affärsman som startade sin karriär hos Michelin, den franska däcktillverkaren, innan han gick över till Renault. Sedan Renault-Nissan alliansen 1999 blev han först COO på Nissan för att ta över som CEO 2001. För två år sedan övertog de 34 % av aktiekapitalet i Mitsubishi Motors, Ghosn överser därmed världens tredje största fordonsgrupp. Gammelmedia som saknar journalister i Japan, kommer endast att förse dig med nyhetsbyråernas urvattnade material. Rekishikan går idag bakom kulisserna och förklarar vad som egentligen inträffat. Läs mer


1 kommentar

Hur ett peruanskt skepp frigjorde Japans prostituerade

Japanerna har aldrig haft anledning att lägga judeo-kristna moralistiska värderingar på prostitution. Prokreationssex och rekreationssex har sedan urminnes tider betraktats som helt separata aktiviteter. Därför har prostitution också varit ett ärbart yrke omgärdat med befordringsmöjligheter. Varken shinto eller buddismen lägger några värderingar på verksamheten. Utgångspunkten var att kvinnorna gav sig in i verksamheten frivilligt, då det var ett av få kvinnliga yrken som tjänade bättre än hårfrisörskor, annars det bäst betalda kvinnliga yrket förr i tiden. Men när västerlänningarna anlände under andra halvan av 1800-talet blev de tvungna att ändra inställning. I grunden ansåg de västerlänningarna ha en märklig inställning till något de fann högst naturligt och självklart. Men då de ville revidera de ”ojämlika avtalen” de påtvingats inledningsvis tvingades de vara lyhörda för långnäsornas åsikter. Läs mer


6 kommentarer

Ynglingsshogunen

Med den näst siste shogun i Tokugawa dynastin, Tokugawa Iemochi, befinner vi oss mitt inne i den period som japanska historiker betecknar bakumatsu, eller ”shogunatslutet”. Centralstyret tappar allt mer kontrollen, Kyushu befinner sig i upprorsstämning, även kejsaren ställer sig tveksam till shoguns förmåga att hålla samman riket och blir allt mer politiskt delaktig och understödjer upprorsmakarna moraliskt. Shogun är inte mer än en yngling, tolv år vid sitt tillträde, som är beroende av sinsemellan kverulerande rådgivare. Fem år före tillträdet anlände kommendörkapten Matthew C. Perry med sina ”svarta skepp” i Uraga bukten utanför Edo och begreppet kanonbåtsdiplomati blev ett vedertaget uttryck inom statskonsten. Japan tvangs öppna hamnar i Yokohama och Hakodate förutom den tidigare i Nagasaki, ingå förnedrande avtal med västmakterna som gav dem extraterritorialitet, de behövde således inte stå till svars under japanska lagar, utan dömdes av egna domstolar. Detta upplevdes, med rätta som vanhedrande av befolkningen, och det hjälpte inte att en icke oansenlig del av de européer och amerikaner som anlände betedde sig arrogant och överlägset. Läs mer


9 kommentarer

Kanagawa prefektur

Kanagawa är prefekturen rakt sydväst för Tokyo och är historiskt känt som Sagami (delar av Musashi ingår också) då det var rikets östra huvudfäste. Här ligger Odawara med sin väldiga borg som fram tills anläggandet av Edo var Japans östra huvudstad. Här återfinns också Kamakura som var säte för det första shogunatet under Minamoto klanen. För den historieintresserade vimlar det således av skatter som väntar på att få visa upp sig. Den som vill uppleva många olika aspekter av Japan gör klokt i att schemalägga minst tre, helst fyra dagar i prefekturen. Läs mer


1 kommentar

Glassens historia i Japan

Intressant nog har glass funnits i Kina sedan 200-talet, men trots dess stora inflytande på Japan var den kinesiska glassen inte något japanerna tog till sig. Det var först på 1860-talet som en skeppsbruten japan vid namn Machida Hisafusa repatrierades från USA där han lärt sig laga glass som japanerna kunde prova det. Han öppnade en liten butik på Bashamichi i Yokohama som hette Hyosuiya eller ”fruset vatten butiken”, för ett 20 tal år sedan satt det en mässingskylt som påminde om det historiska tilltaget. Han debiterade 2 fun för en glass, ett pris som idag skulle motsvara i runda tal 650 kronor. Försäljningen tog aldrig fart, men hans affärsmetod visar varför det varit svårt för många västerländska företag att slå igenom i Japan. Västerländska produkter exotiseras och det plockas ut stora premier på dem. På så sätt socialiseras japanerna beskåda västerländska produkter som exklusiva och dyrbara, tillgängliga endast för ett fåtal välbeställda. Läs mer