歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Toyotomi Hideyori – Tokugawas siste motståndare

Tre år efter Slaget vid Sekigahara utnämnde kejsare Go-Yozei Tokugawa Ieyasu till shogun en post som han nöjde sig med i två år, 1605 tog sonen Hidetada över posten. Men Ieyasu ansåg inte att klanen satt säker i sadeln. Borta i väster, närmare bestämt Osaka borg, satt den 20-årige Toyotomi Hideyori tillsammans med sin mor Yododono, systerdotter till Oda Nobunaga. Hans far, Toyotomi Hideyoshi och Oda Nobunaga var de som enat den japanska nationen efter mer än 100 år av ständigt inbördeskrig. En period som benämns sengoku jidai och som finns utförligt beskrivet i denna bok. Det fanns således många och starka daimyo i väster, som ansåg att den unge Hideyori var rikets rättmätige hegemon. Att de förlorat mot Ieyasu bidrog säkert till denna inställning. Ieyasu var således övertygad om att Hideyoris själva existens utgjorde ett hot mot klanens maktställning, och att han därför måste elimineras. Samtidigt var det politiskt omöjligt att likvidera honom då Ieyasu formellt tillträtt som förmyndare för Hideyori. Han behövde ett effektivt svepskäl, en verkningsfull undanflykt. Läs mer


1 kommentar

Tre systrar som ändrade Japan – del 1

Oda Nobunagas lillasyster Oichi är nästan lika känd som sin bror, hon vann förvisso inga slag eller kuvade provinshövdingar, men hon efterlämnade med sin make Asai Nagamasa tre döttrar som skulle påverka utvecklingen en hel del. För eftervärlden är de främst kända som Yododono, den äldsta, Ohatsu mellandottern och Go eller Oeyo, den yngsta. De kom tätt, det var inte mer än fyra år emellan dem och de växte upp tätt intill varandra. Vid denna tid var det ovanligt då barn ofta skickades som gisslan för att fostras i en annan klan man önskade närmare relationer med. Läs mer