歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Japanskor som japanska män undviker

En japansk sajt som heter Minna no koe (Allas röst) genomför anonyma enkäter över en telefonapp, baserat på numret kan de sedan dela upp svaren på olika åldersgrupper, geografisk belägenhet och kön, därigenom ges en mera nyanserad bild. Under en tvåveckors period i månadsskiftet april-maj frågade de män vilka egenskaper hos en kvinna som skulle förhindra dem att inleda en relation. Eftersom inlägg om japanska kvinnor hör till de mer lästa på bloggen kan det ju vara lämpligt att delge resultaten. Det är nämligen ur denna kvinnopool som de flesta västerländska män kommer att hitta en eventuell moatjé.

Läs mer