歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Poesi från Japans Heian period

Bloggen vill framföra en genuin ursäkt. I den fromma förhoppningen att göra Heianpoesin begriplig ställde jag upp den i tabellform i Word. Men publikationsplattformen WordPress och Microsoft är uppenbarligen inte överens om hur tabeller skall hanteras i HTML. Läsare (tack Göte och Dag) påpekade för mig att det såg förskräckligt ut. Tabellerna är därför nu borta och ersatta med indragna stycken. Kanske inte lika elegant, men åtminstone begripligt.

I begynnelsen varde kinesiska. Och det varde länge. Ungefär 400 år. Så höjden av bildning var att behärska detta komplicerade skriftspråk, som var så unikt illa anpassat till japanskans språkliga behov. Med agglutinerade verb, postpositioner och hierarkiska sociolekter. Så när man försökte sig på att skapa en egen kanon av litterära verk, som ett bevis på att man tillhörde den civiliserade världen, fick det ske på kinesiska. Det är ungefär som om Snorre Sturlasson varit tvungen att skriva Eddan på latin men förbjudits att använda ablativ, vokativ, ackusativ och lokativ i konstruktionerna. Resultatet hade blivit krystat, men någorlunda begripligt. Eller åtminstone möjligt att tolka. Han var nämligen kreativ, och de hittar vägar runt hindren. Så och de tidigaste japanska författarna. Läs mer


3 kommentarer

Ashikaga Yoshimasa den kulturella shogunen

När han som sjuåring tillträdde som den 8:e shogun i Ashikaga dynastin kallades han Yoshinori, det var först långt senare han tog sig namnet Yoshimasa, det namn han är känd under för eftervärlden. Det var med Yoshimasa som Ashikaga dynastins fall inträdde i en direkt aktiv fas, men det var också Yoshimasa som efterlämnade ett arv som lever vidare ännu in i våra dagar. Som statsman var han en dilettant, men samtidigt en intellektuell och kulturell ikon. En sammansatt figur med en komplex personlighet som har paralleller till såväl Nero som Churchill. När Kyoto stod i brand under Onin kriget 1467 – 1477 föredrog han att, likt en Nero, njuta av sin trädgård i Blomsterpalatset, på japanska Hana no gosho (花の御所), endast ett hundratal meter bort från de mest intensiva striderna. Samtidigt hade han Churchills språkliga begåvning samt intellektuella bildning och han behövde också omge sig med skönhet och prakt för att stilla sitt sinne. Och precis som den engelske premiärministern drog han sig inte för att regera från sitt badkar. Välkommen till Ashikaga Yoshimasas bisarra värld. Läs mer