歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Working holiday visum till Japan

Den 26 augusti undertecknade Japan och Sverige ett avtal om utökat medborgarutbyte mellan nationerna, man introducerade working holiday visum i ett bilateralt avtal. Avtalet skall träda i kraft senast 30 dagar efter respektive lands myndigheter har informerats. Sveriges working holiday avtal täcker åldrarna 18 – 30 år, många länder har en övre gräns vid 26. Läs mer


Lämna en kommentar

Japans syn på invandring återpeglad i statistiken

För några dagar sedan redovisade japanska justitieministeriet att antalet utlänningar i Japan uppgår till 2,56 miljoner vid utgången av 2017. Det är en ökning på 7,5 % från året innan, eller 1,18 % av den totala befolkningen. Kineserna utgör drygt 28 % med sina 780 000, sydkoreaner uppgår till 450 661 eller 17,6 % och den starkast växande gruppen är vietnameser med 262 000, lite drygt 10 %. Antalet svenskar är så få att de inte redovisas separat utan faller i gruppen övriga européer, men sannolikt kretsar de kring 1 000 personer, eller mindre än en halv promille av antalet utlänningar, en tämligen bra spegling av svenskt ointresse för landet. Läs mer


2 kommentarer

Så kom då Abe till Stockholm till slut

Så kom då äntligen Japans premiärminister, Abe Shinzo, på sitt besök till Stockholm. Det som var tänkt att gå av stapeln under Golden Week, försköts istället till inledningen av sommaren på grund av Kim Jong-Un. I samband med G20 mötet i Hamburg passade han också på att göra bilaterala besök i Belgien, Tyskland, Danmark, Finland och Estland. Samtidigt låg hans tankar säkerligen mer på den regeringsombildning som förväntas ske om ungefär en månad, orsakad av ett plötsligt fall i opinionen efter ett antal skandaler med dels hans försvarsminister men även stöd från hans hustru till en nationalkonservativ skola i Osaka. Läs mer