歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Vildsvinets bloggår 2019 mot sitt slut

Bloggens existens är på väg ut ur sitt sjätte år som informationskanal om Japan och dess historia. I sedvanlig ordning finns det därför anledning att sammanfatta årets innehåll och eventuella lärdomar kring detta. Vid utgången av 2018 hade bloggen totalt, efter fem år alltså, lästs ungefär 62 000 gånger, och under året knappt 26 000 gånger. Det gav ett snitt på lite drygt 71 sidvisningar per dygn. När vi nu går ut ur vildsvinets år kommer det totala antalet sidvisningar att ligga runt 97 500, således 35 500 för året eller knappt 100 per dygn. För bloggens producent har det de senaste tre månaderna varit en kamp om att försöka nå detta magiska genomsnittstal. Men det kan naturligtvis erkännas att det handlar inte om annat än symboliskt självvärde, samtidigt blev det en stimulans att producera fler artiklar. Inläggsfrekvensen steg under höstmånaderna, rekordet var oktober med 17 inlägg. Läs mer


2 kommentarer

Välkommen till vildsvinets år 2019

Idag inträdde vi i vildsvinets år, på japanska kallat idoshi (亥年) ett av de tolv djuren i den astrala kalendern. Ur japanskt perspektiv kommer det att bli ett mycket speciellt år. Det är det 31:a i Heisei (平成) eran, också det sista. Siste april abdikerar nämligen nuvarande kejsare Akihito sin tron, och kronprins Naruhito blir ny kejsare. Därmed inleds också en ny era. För ovanlighetens skull skall den tillkännages före trontillträdet. Vildsvinets år är också speciellt ur ett politiskt perspektiv eftersom det är ett år då val till Nationalförsamlingens överhus, sangiin (参議院), sammanfaller med ”enhetligt regionalval”, då det skall väljas prefekturförsamlingar, guvernörer och borgmästare i de största städerna. De regionala valen hålls vart fjärde år och val till överhuset vart tredje, därför sammanfaller de vart tolfte år, och det sammanfaller således när vildsvinet definierar astralkalendern. Med andra ord blir det ett politiskt livaktigt år. Läs mer