歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


2 kommentarer

De japanska mutornas historia

I tidigare inlägg har bloggen behandlat mutandets stilrena elegans och gett exempel på hur det går till. Däremot har deras historiska utveckling inte redovisats mer än närmast ytligt. Tanken är att korrigera den bristen med den här artikeln. Bloggen lägger således inga moraliska värderingar på det hela utan nöjer sig med att redovisa hur de utvecklats och varför. Läs mer


10 kommentarer

Växelvis tjänstgöring i Edo – en dyr historia

I ett tidigare inlägg beskrev bloggen hur pass vanligt det var att allianser garanterades genom givandet av gisslan. Den tredje shogunen i Tokugawa dynastin, Tokugawa Iemitsu sonson till Tokugawa Ieyasu skulle föra upp den traditionen på en helt ny skala. 1635 utfärdade han ett dekret som redan av samtiden kom att kallas sankin kotai (参勤交代) och som bäst kan översättas till ”växelvis tjänstgöring” och innebar att en daimyo föreskrevs att tjänstgöra i Edo under en bestämd tid. Över tid kom detta att variera, men utgångspunkten var att ett år skulle fördelas mellan den egna provinsen och Edo. För daimyo som färdades långväga blev detta en stor och tung ekonomisk börda, och det var ur shoguns perspektiv själva vitsen med systemet.

Ett Hairyo yashiki, daimyo residens byggd på arrenderad mark

Efter slaget vid Sekigahara 1600 omfördelade Ieyasu territorierna olika daimyo besatt. Läs mer