歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

När Japan kunde blivit ryskallierad

Det torde för de flesta vara allombekant att kommendör Matthew C. Perry 1853 var den som tvingade Japan att öppna sina hamnar via s.k. kanonbåtsdiplomati. Japan hade inte tillräckligt starkt kustartilleri för att kunna sätta emot de amerikanska kraven. Men försöken att öppna upp Japan hade pågått länge, så shogunatet var på intet sätt överraskad över kraven, men de saknade den tekniska förmågan att stå emot, resultatet av 250 år av självvald isolering. Det landet som hade haft bäst förutsättningar före amerikanernas ankomst var tsarens Ryssland. Läs mer