歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


1 kommentar

Ursäktens komplicerade existensialism

Att be om ursäkt är något av en konstart i Japan. I få andra situationer är skillnaderna mellan den svenska och japanska kulturen tydligare. Egentligen är det aningen anmärkningsvärt då anledningen för den japanska ursäkten i sig rymmer ett begrepp som, åtminstone förr, utgjorde en central del av den svenska nationalsjälen, men numera, tvingas bloggen erkänna, hör man det aldrig mera. Det handlar om solidaritet. Just nu finns det två parallella händelser som tydligt belyser detta. Läs mer


Lämna en kommentar

Förlåtandets komplicerade filosofi

Har vi förlåtit Tyskland dess naziförflutna? I det stora hela kan frågan nog besvaras jakande. Varför kan då inte Korea och Kina göra detsamma gentemot Japan? Idag tar bloggen upp frågan om kollektiv skuld, krigets grymheter och problemet med förlåtelse. Det blir således en mer filosofisk utläggning än normalt.
Läs mer