歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


Lämna en kommentar

Svensk och japansk polis

Är Japan en polisstat? Frågan, om än en smula drastisk, är inte helt oberättigad. Anledningen är att man upplever dem som allestädes närvarande, inte minst om man kommer från Sverige. En starkt bidragande faktor är koban eller polisboxar. Små mini-polisstationer utspridda runtom i samhället. Kanske något som den svenska närpolisorganisationen strävat efter, men den som gör en okulär jämförelse, finner snabbt att det finns stora skillnader i synlighet mellan svensk och japansk polis arbetsmetoder. I detta inlägg tar bloggen upp den japanska polisen och dess tillväxt.

Läs mer