歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


7 kommentarer

Daimyo – provinsfurstarna var maktens utövare

Japans medeltids och tidiga moderna historia har stort fokus på shogun och shogunat, det är naturligt. Shogunatet, eller bakufu som är den japanska termen, och shogun som dess främste företrädare, fastställde riktlinjerna för den nationella utvecklingen. Men Japan var mer en federation i många stycken än en enhetlig nation. Shogun var primärt en primus inter pares, överhuvud inom de krigiska klanerna, provinserna, på japanska kuni som betyder rike, hade stort självstyre och de beskattades inte av shogun. Gränsen för deras verksamhet sattes vid utrikes relationer, det var shoguns primat. Men även den distinktionen kommer med en tydlig asterisk. Relationerna med Korea sköttes, om än med shogunatets goda minne, av So klanen på Tsushma och relationerna med Ryukyu och därmed också indirekt Kina av Shimazu klanen i Satsuma, dagens Kagoshima. Relationerna var förvisso mer begränsade men gentemot ainu folket på Ezo, dagens Hokkaido hanterades av Matsumae klanen på sin lilla halvö sydväst om dagens Hakodate. I realiteten innebar det att shogun var ansvarig för relationerna med Holland och Kina i Nagasaki, varken mer, varken mindre.

Läs mer


37 kommentarer

Den förste kejsaren av den nya stammen – Meiji och hans tid

Ett tidigare inlägg tog upp den siste kejsaren av den gamla stammen, detta behandlar hans son. Den första av den nya stammen. Han föddes den 3 november 1852 och fadern gav honom namnet Sachinomiya, han tog sig namnet Mutsuhito i samband med att han blev vuxen men för japanerna och omvärlden är han känd under sitt postuma namn, Meiji, ungefär ”upplyst styre”. Hans tid omfattar såväl gyokuza, ”juvelsätet” som var den upphöjda tatami plattform som kejsaren satt på innan de tog fram Krysantemumtronen åt Meiji som lämpligare för en kejsare som förväntades ha samröre med såväl utländska sändebud som statschefer. Han var samtida med inte mindre än tre svenska kungar, Karl XV, Oscar II och Gustaf V. Han träffade ingen av dem, men Oscar II förärade honom Serafimerorden 1881. Läs mer


3 kommentarer

Katastrofshogunen

Den trettonde och näst, näst siste shogun av Tokugawa dynastin satt inte mer än fem år, ändå är det kanske de fem värsta åren utanför andra världskriget i Japans historia. Iesada tillträdde ämbetet 1853 vid 29 års ålder och dog redan 1858, 34 år gammal. Redan som barn var han klen och var aldrig påtänkt i rollen som shogun då han var Ieyoshis fjärde son och dessutom med en sekundärhustru. Men vid den här tiden hade inaveln inom klanen pågått i tretton generationer, den genetiska brunnen var grund och få barn upplevde sin treårsdag. Alla hans äldre bröder gick bort tidigt så lite motvilligt lät fadern utnämna Masanosuke som var hans barnnamn, till arvtagare. Läs mer


5 kommentarer

Sista slaget japaner emellan del 1

Japans sista inbördeskrig, senaste ifall man anser att risken för flera föreligger, inföll 1868 – 69 och kallas Boshin kriget efter astralåret det inföll, jorddrakens år. Pro-kejsare, eller anti-shogun styrkorna på ena sidan mot shogunlojalisterna på den andra. Inbördeskriget blev en revansch för tozama, de ”yttre daimyo” som tillhörde förlorarna i slaget vid Sekigahara och en totalförlust för Tokugawa klanen efter mer än 250 års kontroll över Japan. Daimyo i Choshu domänen hälsades varje nyår av sina vasaller med; ”Är det i år vi hämnas våra förfäder i Edo?” Och daimyos svar varje år var ”Tiden är inte mogen än”, men 1868 svarade han; ”Tiden för hämnd har anlänt”.

Läs mer


6 kommentarer

Ishikawa prefektur

Ishikawa prefektur är sannolikt den som tar emot färst turister, åtminstone från utlandet. Den som vill uppleva något som ingen annan turist gjort söker sig därför lämpligen till denna prefektur. Lockelsen ligger således i att den befinner sig långt från allfartsvägarna. Den tilltalar med andra ord den äventyrlige turisten. Däremot är den ett populärt resmål för japaner och utlänningar bosatta i Japan, åtminstone om de varit bosatta där några år. Anledningen är residensstaden Kanazawa som är en av Japans bäst bevarade och mest okända pärlor. Läs mer