歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


8 kommentarer

Heraldik som står sig 500 år senare

Samurajen använde aldrig någon sköld, istället fungerade katana som både anfalls- och försvarsvapen. Skickliga fäktare använde bägge händerna, i den andra hade han det kortare svärdet, wakizashi. Eftersom sköldar saknades utvecklades också heraldiken i en helt annan riktning än i Europa. En heraldik kallad monsho som inte ens idag känns särskilt gammalmodig.
Läs mer


9 kommentarer

Den ofrivillige shogunen

Tokugawa Yoshinobu ofta kallad Keiki därför att den läsningen av hans komplicerade namntecken är enklare att komma ihåg, föddes i Edo 1837, men han tillhörde inte ”huvudhuset” alltså den blodlinje som gick direkt ner från dynastins grundare Ieyasu. Han var son till Tokugawa Nariaki och tillhörde därför det som kallas gosanke eller en av de tre hus som kunde komma ifråga som Shogun om det saknades lämpliga kandidater inom huvudhuset. Hans far var ambitiös å sonens vägnar och arrangerade för honom att adopteras in i huset Hitotsubashi eftersom de ansågs ha större chanser att efterträda på posten. Läs mer


3 kommentarer

Tre dynastier shogun – skillnader och likheter

I tre blogginlägg har de tre olika, Minamoto, Ashikaga, och Tokugawa shogundynastierna introducerats. De två sista varade i ca 250 år, medan den första var 100 år kortare, alltså 150 år. Minamoto dynastin levererade 11 shogun från 1192 till 1338. Men egentligen var det endast de tre första som var av Minamoto släkt, de övriga åtta delade blodsbandet men var mer kopplade till Hojo klanen som den första shogunens hustru tillhörde. De inrättade ett regentämbete kallat shikken som i realiteten fattade besluten. I realiteten fungerade de som ett slags ”militär kejsare” dvs de var en symbol för en enad militär. Shogunatet som benämns Kamakura efter platsen de etablerade sitt säte i, såg sig närmast som en garant för kejsarens fortsatta existens, och strävade efter att expandera sin kontroll av riket väster- och österut. Läs mer


10 kommentarer

Tre dynastier Shogun del 3

I slutet av januari 1543 vankade Matsudaira Hirotada, endast 16 år gammal av och an i Okazaki borg. Hans fru väntade deras första barn, och över allt annat önskade han sig en son som kunde föra klanen vidare i det tumultartade tidevarv de befann sig i. Ashikaga Yoshiharu var shogun i Kyoto, men ingen brydde sig om vad han sade eller tyckte. Hirotada var daimyo, eller provinsfurste, över Mikawa provins, en liten enklav inklämd mellan de mäktiga Imagawa i Suruga och de allt mer ambitiösa Oda i Owari. Han hade alltså mer än sin förstfödde att oroa sig över. Läs mer


17 kommentarer

Tre dynastier Shogun del 1

Från den 12 juli 1192 till den 12 december 1867 styrdes Japan av tre dynastier shogun. Drygt 675 år var det släkterna Minamoto, Ashikaga och Tokugawa som bestämde var skåpet skulle stå. Undantagen är 1333 – 36, det som kallas Kenmu restitutionen, och 1573 – 1603, när den siste Ashikaga shogunen Yoshiaki formellt avgick och Tokugawa Ieyasu tillträdde som den förste i sin klan. Så långt formalia, i realiteten var det mer komplicerat, exempelvis var endast de tre första Minamoto shogunerna av samma blodlinje, därefter inadopterades lättkontrollerade män så att andra kunde styra bakom kulisserna.

Läs mer