歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


9 kommentarer

Tokyo prefektur

Jodå, rubriken är helt korrekt. Tokyo är inte en stad, rent administrativt är det en prefektur. Dess japanska namn är Tokyo-to (東京都), till engelska översätter de det till Tokyo Metropolis och det råder föga tvekan om att de är ett urbant gytter av sällan skådat slag vi har att göra med. Men precis som i övriga prefekturer är det en guvernör som är högsta hönset, titeln är tochiji (都知事) och för närvarande är det en kvinna som innehar posten, Koike Yuko. Staden sträcker sig i öst-västlig riktning och det vi tänker på när vi säger Tokyo är de 23 stadsdelar som utgör det urbana centret längst i öst. Till ytan är den 2 194 km² eller ungefär ⅔ av Blekinge som fördelas ut på 14 miljoner personer, eller 6 350 inv/km², ungefär 20 ggr nationella genomsnittet. Tre stadsdelar har en befolkningstäthet på mer än 20 000 inv/km², Nakano-ku (21 896), Toshima-ku (23 188) och Arakawa-ku (21 507). Resultatet är således att varje enskild invånare har mindre än 50 m² att förfoga över. Läs mer


Lämna en kommentar

Stor skillnad på olika japanskor

Japanskor, japanskor, japanskor – överallt japanskor skulle man kunna säga om man vill travestera Sven Jerrings fotbolsreportage från Berlinolympiaden. Fast, iså fall gör man sig skyldig till samma slags fördomar som radiolegenden. Han kunde inte särskilja bröderna Kamo eller centern Kawamoto från backarna Horie eller Takeuchi. Fem av spelarna representerade Waseda universitetets fotbollslag, något han också missade i sin rapportering. Därför blev det istället; ”japaner, japaner, japaner – överallt japaner”. Och om 3 – 2 förlusten inte var besvärlig nog, kan bloggen påminna om att Japan förlorade nästa match mot Italien med 0 – 8. Men precis som att de japanska fotbollsspelarna var individer, skall bloggen med detta inlägg ta en titt på de regionala skillnaderna mellan olika japanskor. Läs mer