歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


3 kommentarer

Vad menas med bakumatsu?

Ordagrant betyder bakumatsu (幕末) ”fortfarande shogunat” och är helt enkelt en förklarande beskrivning av shogunatets sista årtionde. Skall vi applicera ett svenskt ord får det bli något i stil med ”shogunatets sönderfall” eller ”kollaps”. Japanska historiker sätter upp två rejält snäva gränser, något som historiker normal försöker undvika. Den påbörjas med ankomsten av Perrys ”svarta skepp” 1853 och varar till Boshin kriget 1869. Därmed var shogunatets saga all och kejsaren var återställd som utövare av den politiska centralmakten. Ur det perspektivet är således begreppet bakumatsu oantastligt. Verkligheten är emellertid inget teaterstycke där draperiet öppnas och händelserna påbörjas, lika lite som verkligheten slutar när draperiet sänks. Läs mer


Lämna en kommentar

Gränslösa äktenskap

Att gifta sig med en icke-japan kallas på japanska kokusai kekkon, eller internationellt äktenskap. Enligt japanernas synsätt inträffade det första gången den 3 juni 1873, då registrerades äktenskapet mellan Minami Teisuke och Liza Pittman vid Tokyos stadskontor. Äktenskapet ingicks emellertid redan 1872 i England där Minami befann sig för studier. Men egentligen skulle han aldrig ha åkt till England. Det var istället Takasugi Shinsaku som hos sin provinsfurste äskat att få åka och studera i England redan 1869 och även beviljats detta, medel för studierna hade också satts åt sidan. Men en engelsk handelsman som var rådgivare till ledningen i Choshu ansåg tiden olämplig. Takasugi föreslog då att hans vän Minami skulle åka iväg i hans ställe. Läs mer