歴史館

Japan förklarat ur ett historiskt perspektiv


4 kommentarer

Passar japanska kvinnor och svenska män ihop?

I ett tidigare inlägg har bloggen redogjort för fördelarna och nackdelarna med en japanska. Det öppnar naturligtvis upp frågan om vilket slags man som bäst lämpar sig för dessa kvinnor och hur äktenskapen kan tänkas utveckla sig för olika slags kombinationer av svenska män och japanska kvinnor, vare sig de träffats i Sverige eller Japan. Har de träffats i ett tredje land, exempelvis som studenter, är förutsättningarna lite annorlunda och faller utanför detta inläggs intentioner. Det blir då också oundvikligt med en del generaliseringar och det säger sig självt att på mikronivå är skillnaderna och undantagen markanta, men för att en diskussion skall bli meningsfull tvingas vi bunta ihop såväl män som kvinnor i något så när representativa kategorier och hantera dem som ett slags typfall. Bloggen skall också titta på varför de japanska kvinnorna utvecklats som de har och vad det innebär för dagens tekireiki generation. Tekireiki betyder ungefär ”lämplig ålder” och kan kanske jämföras med det något gammalmodiga uttrycket ”giftasmogen”.

Läs mer